banner

Thủ tục đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại nào? Điều kiện và thủ tục thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được quy định như thế nào? Sau đây, Công ty Luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 0385.953.737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gồm các loại nào?

Theo Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP quy định về website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Website đấu giá trực tuyến;
 • Website khuyến mại trực tuyến;
 • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

2. Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

                              Ảnh minh họa

>>>Xem thêm: Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Theo Điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP và Điều 10, 11 Nghị định 08/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:

Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật

– Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

+ Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics đối với hàng hóa;

+ Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

– Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.

3. Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gồm:

 • Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ TMĐT.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tài liệu tương đương).
 • Đề án hoạt động.
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ TMĐT.
 •  Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ của website TMĐT.
 • Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

4. Thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

                                Ảnh minh họa

>>>Xem thêm: Thủ tục thông báo website thương mại điện tử

Để khai tiến hành đăng , thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

– Tên thương nhân, tổ chức;

– Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;

– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

– Các thông tin liên hệ.

Thời gian để đăng ký tài­ khoản là 03 ngày làm việc:

Thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 2;
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Thực hiện kê khai thông tin website

Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký.

Các thông tin cần kê khai bao gồm:

 •   Thông tin về website bán hàng;
 •   Thông tin về người chịu trách nhiệm hoạt động của website thương mại điện tử;
 •   Thông tin về đầu mối tiêp nhận yêu cầu thông tin trực tuyến;
 •   Thông tin kết nối,….
 •   Đính kèm theo đó là hồ sơ đăng ký website như đã nêu ở Mục 3.

 Chú ý: 

Sau khi “chọn” xong thương nhân, tổ chức phải bấm chọn “Upload file” để file đó được lưu vào hệ thống.

Bước 3: Nhận thông tin phản hồi từ Bộ Công thương

Trong thời hạn  07 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ. Thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 4;
 • Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Bước 4: Nộp hồ sơ giấy đến Bộ Công thương

Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định.

Sau 05 ngày làm việc nếu hồ sơ của Thương nhân / tổ chức đã hợp lệ Cục thương mại điện tử và kinh tế số sẽ cung cấp cho Thương nhân/ tổ chức một mã gán.

Thương nhân/tổ chức có thể gán Logo “Đã đăng ký” do Cục thương mại điện tử và kinh tế số cấp lên website/ứng dụng, tại logo này khi người dùng chọn vào Logo sẽ dẫn đến website/ứng dụng quản lý về thương mại điện tử của Cục thương mại điện tử và kinh tế số Online.gov.vn và hiển thị thông tin đã đăng ký thành công của website/ứng dụng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về “Thủ tục Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử” của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An