Tranh chấp đất đai

Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bằng phiếu yêu cầu

Cá nhân, tổ chức muốn biết được các thông tin về một thửa đất. Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bằng phiếu […]

Xem thêm

Ngăn chặn giao dịch đất đai đang tranh chấp trong trường hợp nào?

Cơ quan nào có thẩm quyền ngăn chặn giao dịch đất đang tranh chấp? Được áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với giao dịch đất […]

Xem thêm

Thủ tục khởi kiện vụ án chia thừa kế về nhà đất

Hiện nay khởi kiện chia thừa kế nhà đất diễn ra thường xuyên, chủ yếu xảy ra giữa những người có quan hệ huyết thống, nuôi […]

Xem thêm
Luật sư tranh tụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Luật sư tranh tụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Luật sư tranh tụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An loại hình cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích […]

Xem thêm
Dịch vụ Luật sư riêng tại Thành phố Vinh, Nghệ An

Dịch vụ Luật sư riêng tại Thành phố Vinh- Nghệ An

Dịch vụ Luật sư riêng tại Thành phố Vinh, Nghệ An là một trong những dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi Công ty luật […]

Xem thêm
Luật sư uy tín tại Nghệ An

Luật sư uy tín tại Nghệ An

Luật sư uy tín tại Nghệ An. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức luôn mong muốn tìm được cho mình những luật sư giỏi, uy […]

Xem thêm
Trình tự, thủ tục thu hồi, bồi thường đất tại Nghệ An

Trình tự, thủ tục thu hồi, bồi thường đất tại Nghệ An

Trình tự, thủ tục thu hồi, bồi thường đất tại Nghệ An là những thủ tục pháp lý vế đất đai khi Nhà nước có quy […]

Xem thêm
Luật kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản bao gồm các quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân […]

Xem thêm