Dân sự

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là văn bản mà người lao động sắp sinh con sử dụng để đề nghị được nghỉ thai sản theo […]

Xem thêm

Mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài

Mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài là văn bản cam kết của một người bảo lãnh đối với việc bảo lãnh […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin hoãn phiên toà dân sự

Mẫu đơn xin hoãn phiên toà dân sự là văn bản yêu cầu sự hoãn lại của phiên toà mà đương sự cần phải tham dự. […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu bị mất

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu bị mất là một tài liệu hoặc biểu mẫu mà người dân phải điền thông tin cá nhân và […]

Xem thêm

Mẫu kết luận giám định pháp y tử thi mới nhất

Mẫu kết luận giám định pháp y tử thi mới nhất là một bản kết luận cuối cùng về kết quả của quá trình giám định pháp […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin từ chối nhận di sản thừa kế

Mẫu đơn xin từ chối nhận di sản thừa kế là văn bản mà người được hưởng di sản thừa kế từ chối quyền lợi và […]

Xem thêm

Mẫu đơn yêu cầu không tiến hành hoà giải ly hôn

Mẫu đơn yêu cầu không tiến hành hoà giải ly hôn là việc đương sự trong vụ án ly hôn yêu cầu toà án giải quyết […]

Xem thêm

Việt kiều có được mua nhà ở Việt Nam không?

Việt kiều có được mua nhà ở Việt Nam không? Có được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?  Để giúp quý khách hàng […]

Xem thêm