banner

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Thủ tục giải thể công ty mới nhất năm 2023 là vấn đề được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế suy thoái. Nhiều doanh nghiệp nhỏ khi không thể vượt qua các khó khăn về kinh tế, nhân sự,… đành phải đi đến con đường giải thể công ty. Bài viết dưới đây của FBLAW sẽ tập trung làm rõ thủ tục giải thể công ty mới nhất năm 2023. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

I. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. Giải thể doanh nghiệp là gì? Đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp:

1.Giải thể doanh nghiệp là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, thuật ngữ “giải thể” là “không còn tồn tại, làm cho không còn tồn tại như một tổ chức, các thành phần, thành viên phân tán đi”. Theo cách hiểu này, giải thể là chấm dứt sự tồn tại của một tổ chức.

Từ điển Luật học của Viện khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) định nghĩa: Giải thể doanh nghiệp “là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả nợ cho các chủ nợ.”

Như vậy, có thể hiểu: Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Hồ sơ, quy trình và thủ tục giải thể doanh nghiệp

2. Các đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp:

2.1. Về bản chất:

Giải thể doanh nghiệp là một quá trình với những hoạt động nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, để doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Đây là quá trình diễn ra với các hoạt động:

 • Hoạt động kinh tế (Thanh lý tài sản, thanh toán nợ)
 • Hoạt động pháp lý (Thủ tục hành chính để “xóa tên” doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh).

2.2. Về nguyên nhân giải thể:

Theo quy định của Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, giải thể doanh nghiệp xuất phát từ các lý do sau:

thu-tuc-giai-the-cong-ty-moi-nhat-nam-2023

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2.3. Về điều kiện giải thể:

Doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục giải thể để rút khỏi thị trường khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, thực hiện xong các nghĩa vụ tài sản.

Nếu mất khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn, doanh nghiệp thuộc trường hợp áp dụng pháp luật phá sản để chấm dứt hoạt động.

Như vậy, có thể khẳng định: Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là yếu tố quyết định việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường thông qua thủ tục giải thể hay phá sản.

III. Thủ tục giải thể công ty mới nhất năm 2023:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh

Đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Hồ sơ công bố thông tin giải thể doanh nghiệp gồm:

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc gaiir thể doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Thời gian giải quyết hồ sơ công bố quyết định giải thể: 01 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Hoàn thành nghĩa vụ với các bên liên quan, xác nhận nghĩa vụ thuế, BHXH,..

Sau khi doanh nghiệp được đăng tải tình trạng “đang làm thủ tục giải thể”, doanh nghiệp tiến hành:

Hoàn thành nghĩa vụ với các bên liên quan như: người lao động, đối tác, nhà đầu tư,… Thanh toán đầy đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản liên quan

Hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan nhà nước như: Báo cáo quyết toán thuế, đóng số thuế còn nợ (nếu có),…

– Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo thứ tự sau đây:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+ Nợ thuế;

+ Các khoản nợ khác.

+ Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

>>> Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Tĩnh

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ và giải quyết giải thể cho doanh nghiệp sau 05 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế. Đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật FBLAW về thủ tục giải thể công ty mới nhất năm 2023. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đếngiải thể công ty, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

IV. Dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại công ty luật FBLAW

Khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại FBLAW,  chúng tôi sẽ thay quý khách hàng  hoàn thành các việc dưới đây:

– Tư vấn các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể;

– Soạn quyết định giải thể công ty và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;

– Soạn chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…);

– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;

– Thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an;

– Thực hiện thủ tục khóa mã số thuế và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;

– Làm thủ tục thông báo công bố giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;

– Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;

– Bàn giao kết quả cuối cùng về giải thể công ty tận nơi;

– Thực hiện các công việc khách theo yêu cầu;

– Các chi phí liên quan đến việc triển khai thực hiện công việc luôn được FBLAW thông báo, thỏa thuận thống nhất và minh bạch, hợp tình và hợp lý.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An