Luật sư Ngô Đức Thịnh

Luật sư Ngô Đức Thịnh

Luật sư – Phó giám đốc: Ngô Đức Thịnh

Luật sư Ngô Đức Thịnh

Luật sư – Ngô Đức Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH FBLAW.

Trình độ chuyên môn: Luật sư

Thời gian hoạt động: Gần 15 năm hoạt động trong nghề

Kinh nghiệm: Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc của công ty, Luật sư Ngô Đức Thịnh đã có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực :

  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp;
  • Tư vấn đầu tư và quản lý đầu tư;
  • Tư vấn bất động sản;
  • Tư vấn giải quyết và tham gia tranh tụng các tranh chấp trong lĩnh vực: dân sự, đất đai,lao động, kinh tế,…
  • Ngoài ra Luật sư Ngô Đức Thịnh từng có kinh nghiệm nhiều năm công tác là chuyên viên pháp chế ở một số công ty Luật nổi tiếng và làm đảm nhiệm vị trí pháp chế doanh nghiệp tại một số Công ty đầu tư ở Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Luật sư – Ngô Đức Thịnh

SĐT: 0985.993.885

Email:Thinhngo@fblaw.vn