Biểu mẫu – Thủ tục

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức

  Vào cuối năm, cơ quan, tổ chức nhà nước hay các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tổ chức đánh giá, xếp loại chất […]

Xem thêm

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Vào cuối năm, Đảng viên phải tiến hành kiểm điểm bản thân trong suốt một năm công tác. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm […]

Xem thêm

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp đã và đang có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động, khi mà thị trường lao động ngày càng có […]

Xem thêm

Mẫu quyết định nghỉ việc

Ngày nay xã hội ngày càng phát triển dẫn đến việc thị trường lao động cũng biến động. Doanh nghiệp muốn cắt  giảm nhân sự hay […]

Xem thêm

Mẫu phiếu thu

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, ắt hẳn không còn xa lạ với mẫu phiếu thu bởi lẽ mỗi lần phát sinh các khoản tiền […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ phép là văn bản hành chính của người lao động gửi đến người sử dụng lao động trình bày lý do, nguyện […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc là văn bản hành chính  của người lao động gửi đến người sử dụng lao động trình bày  mong muốn nghỉ […]

Xem thêm

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân là người Việt […]

Xem thêm