Luật sư Nguyễn Thị Ngọc

Luật sư Nguyễn Thị Long

Chuyên viên pháp lý: Nguyễn Thị Long

Luật sư Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên pháp lý – Nguyễn Thị Long

Chuyên viên pháp lý – Nguyễn Thị Long hiện là chuyên viên tư vấn của công ty Luật TNHH FBLAW

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật kinh tế, tốt nghiệp khoá đào tạo nghiệp vụ Luật sư

Thời gian hoạt đông: Hơn 05 năm hoạt động trong nghề

Kinh nghiệm: Trước khi công tác tại Công ty Luật FBLAW chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Long đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại cơ quan hành chính nhà nước.

Lĩnh vực hoạt động: Đảm nhiệm vị trí chuyên viên pháp lí, phụ trách lĩnh vực:

  • Tư vấn về thủ tục đất đai
  • Tư vấn thừa kế, phân chia di sản thừa kế
  • Tư vấn ly hôn, tranh chấp tài sản khi ly hôn, ….

Thông tin liên hệ: Chuyên viên: Nguyễn Thị Long

SĐT: 0984.342.165

Email: Longnguyen@fblaw.com