Bài viết

Mẫu thông báo nộp tiền học phí trường mầm non

Mẫu thông báo nộp tiền học phí trường mầm non là văn bản gửi quý phụ huynh đang có con em học tập tại trường mầm […]

Xem thêm

Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước

Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước là văn bản được sử dụng để yêu cầu thẩm định […]

Xem thêm

Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân

Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân là văn bản trả lời, phúc đáp những yêu cầu, kiến nghị của công dân đối với […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin miễn học chi tiết

Mẫu đơn xin miễn học chi tiết là văn bản trình bày nguyện vọng được miễn bỏ một số môn học trong chương trình học tập […]

Xem thêm

Mẫu tờ trình đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương

Mẫu tờ trình đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương là mẫu đơn đề nghị người sử dụng lao động tăng lương cho người lao động […]

Xem thêm

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Hiện nay, hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp bắt buộc phải được thực hiện thông qua hợp đồng bằng văn bản. Vậy mẫu hợp đồng […]

Xem thêm

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là văn bản được nhắc đến ngay khi doanh nghiệp mong muốn đổi tên công ty. […]

Xem thêm

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khi tiến hành giải thể hoặc muốn chấm dứt hoạt động thì cần phải làm văn bản  đề nghị […]

Xem thêm