Đã được phân loại

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần là quyết định do hội đồng quản trị hoặc đại hội cổ đông của […]

Xem thêm

Mẫu đơn cấp lại thẻ căn cước công dân

Mẫu đơn cấp lại thẻ căn cước công dân là một biểu mẫu sử được để yêu cầu cấp lại thẻ căn cước mới. Để giúp quý […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự là một tài liệu mà người bị thi hành án (cá nhân hoặc tổ chức) hoặc người […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng là một đơn xin được người dân gửi đến cơ quan chính quyền để yêu cầu được miễn sinh […]

Xem thêm

Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là việc doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin nhưng không […]

Xem thêm

Mã số định danh có phải là số căn cước công dân hay không?

Mã số định danh cá nhân có phải là số căn cước công dân hay không là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Để giúp […]

Xem thêm

Mẫu hoá đơn bán lẻ

Hóa đơn bán lẻ là một loại hóa đơn được người bán xuất cho người mua khi người mua mua hàng hóa, dịch vụ. Để giúp […]

Xem thêm

Các quy định mới về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Từ tháng 7 năm 2023, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các quy định mới về quy trình thủ tục thành lập hộ […]

Xem thêm