banner

Hướng dẫn viết văn bản kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại trong thanh tra quản lý nhà nước

Bài viết dưới  đây FBLAW sẽ hướng dẫn viết văn bản kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại trong thanh tra quản lý nhà nước. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau, Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ..

1. Văn bản kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại trong thanh tra quản lý nhà nước là gì?

Thanh tra quản lý nhà nước là một hoạt động rất quan trọng trong hệ thống quản lý chính phủ của một quốc gia. Nhiệm vụ của thanh tra quản lý nhà nước là kiểm tra, đánh giá và giám sát các hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đơn vị quản lý nhà nước để đảm bảo hoạt động này có hiệu quả, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Văn bản kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại trong thanh tra quản lý nhà nước là một công văn được lập ra đề nghị đình chỉ một cá nhân hoặc một tổ chức trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước do việc làm của họ gây ra những hậu quả tiêu cực, thiệt hại đối với công tác thanh tra và quản lý nhà nước.

>>> Xem thêm: Quyết định thanh tra lĩnh vực quản lý nhà nước

2. Nhiệm vụ chính của hoạt động thanh tra quản lý nhà nước

Một số nhiệm vụ chính của thanh tra quản lý nhà nước bao gồm:

+ Kiểm tra, đánh giá : thanh tra thực hiện kiểm tra và đánh giá công việc của các cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt độn theo đúng mục tiêu và quy định;

+ Phát hiện rủi ro : thanh tra giúp phát hiện các rủi ro tiền ẩn trong quản lý nhà nước và ngăn chặn hành vi kỳ thị, lạm dụng quyền lực hoặc tham nhũng;

+ Xem xét tuân thủ pháp luật : thông qua quá trình thanh tra giúp các cơ quan chính phủ tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện công việc một cách hợp pháp;

+ Tăng cường trong các trường hợp cần thiết : trong trường hợp có sự cố hoặc vi phạm nghiêm trọng xảy ra, thanh tra có thể đề xuất các biện pháp sửa đổi, cải thiện hoặc xử lý pháp lý, kiên nghị với nhà nước về các biện pháp khắc phục;

+ Báo cáo cho các cơ quan lãnh đạo : than tra thường kiểm tra kết quả và đánh giá cho chính quyền lãnh đao chính phủ, giúp họ ra quyết định sáng suốt về việc cải thiện hoạt động của các cơ quan.

3. Thẩm quyền đình chỉ việc làm gây thiệt hại trong thanh tra quản lý nhà nước

Trong quá trình thanh tra, khi phát hiện có hành vi vi phạm gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra Đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm;

Quyết định đình chỉ hành vi vi phạm phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do, nội dung, thời gian đình chỉ, đối tượng có trách nhiệm thực hiện.

>>> Xem thêm: Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước

4.Văn bản kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại trong thanh tra quản lý nhà nước

Mẫu số 20/TT-Công văn kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại

…………………..(1)                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 …………………..(2)                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: …/CV-…(3)

V/v kiến nghị đình chỉ việc làm

gây thiệt hại …, ngày…tháng…năm

Kính gửi: …………………………………….(4)

Qua thanh tra về …(5), …(6) xét thấy …(7) gây thiệt hại nghiêm trọng đến …(8).

Căn cứ …(9) Luật Thanh tra năm 2010, …(6) kiến nghị …(4) ra quyết định đình chỉ …(7) và thông báo cho …(6) được biết trước ngày …/…/….

Nơi nhận:                                                                                                                   6) (Chữ ký, dấu) Họ và tên

– Như trên; – …………;

– Lưu: VT, (10), (11). ………………….…..

Hướng dẫn viết Văn bản kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại trong thanh tra quản lý nhà nước

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn.

(4) Người có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ việc làm gây thiệt hại.

(5) Tên cuộc thanh tra.

(6) Chức danh của người kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại.

(7) Việc làm bị kiến nghị đình chỉ.

(8) Nêu cụ thể đối tượng có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

(9) Nêu căn cứ tại Luật Thanh tra: điểm h khoản 1 Điều 46 (Trưởng đoàn thanh tra hành chính); điểm i khoản 1 Điều 52 (Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành); điểm đ khoản 1 Điều 48 (Người ra quyết định thanh tra hành chính); điểm đ khoản 1 Điều 55 (Người ra quyết định thanh tra chuyên ngành).

(10) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(11) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Văn bản kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại trong thanh tra quản lý nhà nước của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An