banner

Tìm hiểu về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Tất cả dự án có cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Qua bài viết sau đây FBLAW sẽ chỉ ra đâu là dự án phải thực hiện thủ tục này.

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?
Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp và điều chỉnh. Mục đích cá nhân và tổ chức nước ngoài xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để được đầu tư hợp pháp tại Việt Nam.

Khi thực hiện dự án đầu tư, thành lập công ty vốn nước ngoài, nhà đầu tư bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, việc này giúp cho Nhà nước quản lý tốt hoạt động cũng như nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

2. Các dự án cần xin giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

Có thể tóm tắt thủ tục đầu tư gồm hai thủ tục cơ bản: Quyết định chủ trương đầu tư và thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng phải thực hiện thủ tục này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư 2014 thì các dự án đầu tư bắt buộc phải đăng ký đầu tư gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, cụ thể:

    • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
    • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
    • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

3. Các dự án đầu tư khác không phải thực hiện thủ tục đầu tư bao gồm:

Các dự án đầu tư khác không phải thực hiện thủ tục đầu tư bao gồm:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tỏ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC không thuộc một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục đầu tư ở trên;
  • Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương thì phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương trước, sau khi được quyết định chủ trương thì mới thực hiện dự án đầu tư.

Trên đây là những quy định về dự án phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hãy liên hệ FBLAW để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng.