banner

Thành lập công ty vốn nước ngoài

thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-moi-nhat

Thành lập công ty vốn nước ngoài là chủ đề nhiều nhà đầu tư quan tâm khi kinh doanh tại Việt Nam. Sau đây, FB LAW xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng một số thông tin về nội dung này.

1. Thẩm quyền quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Các nhà đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất, với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh khác nhau. Theo Luật đầu tư 2020, thẩm quyền xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội: Quy định cụ thể tại Điều 30 Luật Đầu tư năm 2020.
 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ thướng Chính phủ (Điều 31 Luật đầu tư 2020).
 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 32 Luật đầu tư 2020)
 • Trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của các dự án phải xin phép các cơ quan nêu trên, các dự án, trường hợp còn lại không phải xin chủ trương đầu tư.
thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-moi-nhat
thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-moi-nhat

2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a. Hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 4. Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 5. Hợp đồng BBC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC;
 6. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 7. Đề xuất dự án đầu tư.

b. Đề xuất dự án đầu tư:

Các yêu cầu, nội dung chủ yếu về đề xuất dự án đầu tư, bao gồm các thông tin sau:

 • Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư;
 • Mục tiêu và quy mô đầu tư;
 • Vốn đầu tư và phương án huy động vốn;
 • Địa điểm, thời hạn và tiến độ thực hiện;
 • Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thức hiện dự án. và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có).
 • Nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;
 • Tác động, hiệu quả kinh tế –  xã hội của dự án;
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp, pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-moi-nhat
thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-moi-nhat

3. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất:

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất bao gồm:

 1. Tiến hành kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
 2. Sau khi kê khai trực tuyến (thời hạn 15 ngày), nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ nêu tại mục 2 bài viết đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được coi là hợp lệ cụ thể như sau:

 • Hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 • Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo pháp luật quy định;
 • Trường hợp có các điều kiện nhất định, nhà đầu tư cần phải đáp ứng điều kiện đó. Đây là nhóm điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng tại thời điểm thành lập tổ chức kinh tế, hoặc thực hiện các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hoặc đầu tư theo hình thức góp vốn, mua lại phần vốn góp, cổ phần của tổ chức kinh tế.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận được đủ bộ hồ sơ hợp lệ, đáp ứng các điều kiện nêu trên. Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

     >>> Xem thêm: Tư vấn giấy phép đầu tư tại Hà Tĩnh ;

                                Tìm hiểu các hình thức hỗ trợ đầu tư; 

4. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất:

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất như sau:

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại phòng đăng kí kinh doanh;

– Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông, thành viên công ty;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhận, ĐKKD của cổ đông, thành viên công ty.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

Hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải xin cấp đăng ký kinh doanh tại Sở Công thương theo quy định của pháp luật. Thủ tục này sẽ được thực hiện trong vòng 13 ngày làm việc (nếu không thuộc trường hợp phải xin ý kiến của Bộ công thương và các bộ ban ngành khác).

                   >>>Xem thêm:  Tìm hiểu về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Trên đây là một số thông tin và quy định của pháp luật về thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất. Khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để biết thêm thông tin chi tiết liên và được hỗ trợ tư vấn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • FanpageCông ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.