banner

Thủ tục giải thể công ty mới nhất năm 2021

thu-tuc-giai-the-cong-ty-moi-nhat-nam-2021

Thủ tục giải thể công ty mới nhất năm 2021 là vấn đề được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp. Nhiều doanh nghiệp nhỏ khi không thể vượt qua các khó khăn về kinh tế, nhân sự,… đành phải đi đến con đường giải thể công ty. Bài viết dưới đây của FBLAW sẽ tập trung làm rõ thủ tục giải thể công ty mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900.0888.37 để được tư vấn và hỗ trợ.

I. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. Giải thể doanh nghiệp là gì? Đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp:

1.Giải thể doanh nghiệp là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, thuật ngữ “giải thể” là “không còn tồn tại, làm cho không còn tồn tại như một tổ chức, các thành phần, thành viên phân tán đi”. Theo cách hiểu này, giải thể là chấm dứt sự tồn tại của một tổ chức.

Từ điển Luật học của Viện khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) định nghĩa: Giải thể doanh nghiệp “là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trr nợ cho các chủ nợ.”

Như vậy, có thể hiểu: Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Hồ sơ, quy trình và thủ tục giải thể doanh nghiệp

2. Các đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp:

2.1. Về bản chất:

Giải thể doanh nghiệp là một quá trình với những hoạt động nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, để doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Đây là quá trình diễn ra với các hoạt động:

 • Hoạt động kinh tế (Thanh lý tài sản, thanh toán nợ.
 • Hoạt động pháp lý (Thủ tục hành chính để “xóa tên” doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh).

2.2. Về nguyên nhân giải thể:

Theo quy định của Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, giải thể doanh nghiệp xuất phát từ các lý do sau:

thu-tuc-giai-the-cong-ty-moi-nhat-nam-2021
thu-tuc-giai-the-cong-ty-moi-nhat-nam-2021
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2.3. Về điều kiện giải thể:

Doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục giải thể để rút khỏi thị trường khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, thực hiện xong các nghĩa vụ tài sản.

Nếu mất khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn, doanh nghiệp thuộc trường hợp áp dụng pháp luật phá sản để chấm dứt hoạt động.

Như vậy, có thể khẳng định: Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là yếu tố quyết định việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường thông qua thủ tục giải thể hay phá sản.

III. Thủ tục giải thể công ty mới nhất năm 2021:

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp:

Đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Hồ sơ công bố thông tin giải thể doanh nghiệp gồm:

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc gaiir thể doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Thời gian giải quyết hồ sơ công bố quyết định giải thể: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan:

Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiện và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10-15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ hải quan của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Tĩnh

Bước 3: Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan thuế:

 • Gửi công văn xin giải thể doanh nghiệp lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng GCN ĐKKD và Giấy chứng nhận đăng ký thuế);
 • Gửi công văn xin quyết toán thuế;
 • Đóng các loại thuế còn nợ;
 • Nộp phạt (nếu có)

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và đầu tư để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục đóng cửa mã số thuế và giải thể doanh nghiệp.

Bước 4: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp:

 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do Cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, GCN Đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp GCN đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
thu-tuc-giai-the-cong-ty-moi-nhat-nam-2021
thu-tuc-giai-the-cong-ty-moi-nhat-nam-2021
 • Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu từ ngày 01/07/2015 đến nay thì doanh nghiệp có trách nhiệm không tiếp tục sử dụng con dấu mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Bước 5: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế. Đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật FBLAW về thủ tục giải thể công ty mới nhất năm 2021. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đếngiải thể công ty, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 1900.0888.37
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An