banner

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Tĩnh

Dich-vu-giai-the-doanh-nghiep-tron-goi-tai-Ha-Tinh

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Tĩnh là một trong những lĩnh vực pháp lý mà công ty Luật FBLAW đã và đang thực hiện đối với các doanh nghiệp có nhu cầu trên phạm vi toàn quốc. Công ty Luật FBLAW sẽ cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Tĩnh uy tín nhất, nhanh chóng nhất, giá cả hợp lý nhất.

1. Quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp

1.1 Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Căn cứ Khoản 1 Điều 207 luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo nghị quyết, quyết định của của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.2 Điều kiện giải thể doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp phải bảo đảm đủ thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài.

>>> Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TP Vinh, Nghệ An.

2. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trinh-tu-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep
Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
 • Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Để tiến hành giải thể doanh nghiệp, trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị của công ty.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ pháp sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân/Chủ sở hữu công ty/chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 • Bước 2: Thông báo giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau:

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của chủ sở hữu công ty/HĐTV/ĐHĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp;

– Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ trên và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

 • Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Thanh-toan-cac-khoan-no-cua-doanh-nghiep
Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

(1) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

(2) Nợ thuế;

(3) Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần.

 • Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

 • Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Hồ sơ, quy trình và thủ tục giải thể doanh nghiệp

3. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Tĩnh

Dich-vu-giai-the-doanh-nghiep-tron-goi-tai-Ha-Tinh-FBLAW
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Tĩnh

Khi sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Tĩnh của công ty Luật FBLAW, Công ty sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các công việc sau:

 • Thực hiện thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Thực hiện thủ tục xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể doanh nghiệp
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế xin đóng mã số thuế cho doanh nghiệp
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư Công ty Luật FBLAW về dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Tĩnh. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan về giải thể doanh nghiệp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng./.