banner

Mẫu viết di chúc tại Nghệ An mới nhất

mau-viet-di-chuc-tai-nghe-an-moi-nhat

Mẫu viết di chúc tại Nghệ An mới nhất đang được nhiều người quan tâm khi muốn để lại tài sản cho người thân sau khi qua đời. Vậy lập di chúc gồm những nội dung gì? Điều kiện có hợp pháp của di chúc theo quy định của pháp luật. Sau đây, FBLAW xin trân trọng gửi đến quý khách hàng một số thông tin quy định của pháp luật về nội dung này.

I. Khái niệm di chúc

1. Định nghĩa di chúc

– Tại Điều 624 Bộ luật dân sự năm 2015, quy định:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

– Di chúc là việc định đoạt tài sản của con người trong trường họ qua đời, có nội dung chỉ định rõ người thừa kế. Thể hiện ý chí của người để lại di sản về việc chuyển tài sản của mình cho người được hưởng thừa kế.

mau-viet-di-chuc-tai-nghe-an-moi-nhat
mau-viet-di-chuc-tai-nghe-an-moi-nhat

2. Đặc điểm của di chúc

Trước khi tìm hiểu về mẫu viết di chúc tại Nghệ An mới nhất, cùng tìm hiểu về một số đặc điểm của di chúc nhé:

 • Việc lập di chúc chính là giao dịch, hành vi pháp lý đơn phương. Nó thể hiện ý chí của một cá nhân nhằm làm phát sinh các hậu quả pháp lý nhất định. Người thừa kế chỉ được thể hiện ý chí của mình sau khi người lập di chúc chết. Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ bản di chúc bất cứ khi nào.
 • Nội dung của di chúc thể hiện mục đích chuyển dịch tài sản của cá nhân sau khi chết cho người còn sống. Ý chí của cá nhân sẽ được pháp luật điều chỉnh khi làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các chủ thể khác. Do vậy, nội dung di chúc cần đảm bảo sự dịch chuyển tài sản và hệ quả phát sinh quyền sở hữu đối với chủ thể khác.
 • Di chúc là một giao dịch đặc biệt, chỉ phát sinh hiệu lực khi người lập di chúc qua đời. Quan hệ thừa kế chỉ phát sinh khi có sự kiện một người qua đời, mong muốn định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Do đó, điều kiện về chủ thể lập di chúc sẽ mang tính yêu cầu cao hơn các giao dịch khác. Đồng thời, điều kiện về nội dung và hình thức di chúc phải tuẩn theo rất nhiều chuẩn mực pháp luật.
 • Di chúc là phương thức mang tính truyền đạt thông tin. Thông qua đó, một số thông tin được cung cấp như người hưởng di sản, di sản, nguyện vọng chuyển dịch tài sản…

III. Điều kiện hợp pháp của di chúc

Di chúc được coi là hợp pháp khi tuân theo các quy định của pháp luật về nội dung và hình thức.

mau-viet-di-chuc-tai-nghe-an-moi-nhat
mau-viet-di-chuc-tai-nghe-an-moi-nhat

1. Về nội dung di chúc

Di chúc hợp pháp khi phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 630, 631 Bộ luật dân sự năm 2015.

Điều 630. Nội dung của di chúc

1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc.
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

2. Về hình thức di chúc

Di chúc được chia thành 2 loại chính:

 • Di chúc bằng văn bản (có/ không có người làm chứng/công chứng): có thể đánh máy hoặc viết tay (xác nhận chữ ký và điểm chỉ).
 • Di chúc miệng (chỉ lập khi không thể lập được di chúc bằng vản bản, và sẽ hủy bỏ nếu sau 3 tháng người lập di chúc còn minh mẫn, sáng suốt).

3. Hiệu lực của di chúc

Vậy sau khi tìm hiểu mẫu viết di chúc tại Nghệ An mới nhất, hiệu lực của di chúc như thế nào? Đây có lẽ là thắc mắc của nhiều quý khách hàng. Di chúc có hiệu lực khi người để lại di chúc chết (thời điểm mở thừa kế). Tuy nhiên, di chúc sẽ hết hiệu lực sai khi người để lại di chúc lập bản di chúc mới.

Điều 643 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về điều kiện có hiệu lực của di chúc.

1. Di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế.

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc.
 • Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại di sản cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn còn hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

4. Thời điểm và địa điểm mở thừa kế

Điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về Thời điểm, địa điểm mở thừa kế:

 1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.
 2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

IV. Mẫu di chúc tham khảo

Sau đây xin giới thiệu quý khách hàng cùng tham khảo mẫu viết di chúc tại Nghệ An mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm 20…, tại địa chỉ:……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:……………………………………

Sinh năm: …………………………………..

Thường trú tại: ……………………………

Trong trạng thái tính thần minh mẫn, sáng suốt, tôi quyết định lập bản di chúc này để định đoạt tài sản của tôi. Nội dung di chúc như sau:

Tài sản để lại:

Quyền sử dụng diện tích:…. mét vuông, trên đất có ……. gian nhà…………., thuộc thửa đất số ….., tờ bản đồ số:………., địa chỉ thửa đất tại:………………………………………………………………………

Tọa độ thửa đất thể hiện như sau:

 • Hướng Đông giáp:……………….., dài…. (ngang….):……..mét vuông.
 • Hướng Tây giáp:…………………., dài…. (ngang…..):……..mét vuông.
 • Hướng Nam giáp:……………….., dài….. (ngang….):……..mét vuông.
 • Hướng Bắc giáp:…………………., dài…. (ngang….):……..mét vuông.

Quyền sử dụng đất trên là tài sản của riêng tôi.

Bằng di chúc này, tôi định đoạt toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất nêu trên cho con tôi là:

Ông/ Bà : ……………………….Sinh năm:…………………………………….

CMND/CCCD số: …………….cấp ngày:……………..tại…………………..

Là con trai/ con gái ruột (…………..) của tôi:

Sau khi tôi qua đời, tôi mong muốn các con và các cháu thương yêu, đùm bọc nhau, tôn trọng ý chí của tôi thể hiện trong di chúc này.

Tôi lập di chúc này trên cơ sở tự nguyện, không bị ai đe dọa, lừa dối hay ép buộc trong việc lập Di chúc. Để đảm bảo khách quan, rõ ràng, tôi có nhờ những người làm chứng sau:

1. Ông/ Bà:………………………..là………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………

2. Ông/ Bà:………………………..là………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………

Người làm chứng nêu trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hay pháp luật của tôi. Đồng thời họ không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Bản Di chúc này đươc lập thành …… bản, mỗi bản có …. trang. Giao cho Ông/Bà:………………..là……… có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ và Công bố Di chúc khi tôi qua đời.

                                         Người làm chứng                                              Người lập di chúc

                                      (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

             

>>> Xem thêm: Các hình thức của di chúc theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn cách lập di chúc bằng văn bản để có hiệu lực pháp luật.

Trên đây là một số thông tin và quy định pháp luật về mẫu viết di chúc tại Nghệ An mới nhất của Công ty Luật FBLAW. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến việc lập di chúc, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 1900.0888.37 & 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An