banner

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khi tiến hành giải thể hoặc muốn chấm dứt hoạt động thì cần phải làm văn bản  đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Vậy Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất 2023 như thế nào? Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế là gì?

Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Mẫu số 24/ĐK-TCT) là mẫu văn do người nộp thuế lập ra gửi đến cơ quan có thẩm quyền quản lý thuế khi có nhu cầu, mong muốn chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

>>> Xem thêm: Thuế VAT là gì?

2. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;

b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh;

b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương;

c) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất;

d) Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

đ) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

e) Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng;

g) Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

3. Các nguyên tắc khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế cần tuân theo nguyên tắc:

a) Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực;

b) Mã số thuế của tổ chức khi đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng lại, trừ trường hợp quy định được khôi phục mã số thuế;

c) Mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực thì mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực và được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế khác của cá nhân đó;

d) Khi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì đồng thời phải thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế nộp thay;

đ) Người nộp thuế là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị phụ thuộc phải bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

4. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Để có thể chấm dứt hiệu lực mã số thuế người nộp thuế cần phải chuẩn bị hồ sơ sau:

a) Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

b) Các giấy tờ khác có liên quan như: Tuỳ vào các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà người nộp thuế cần mang theo để tiến hành thủ tục như: Quyết định sát nhập, chia tách (trong trường hợp doanh nghiệp chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất), quyết định tuyên bố phá sản; hay Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, giấy uỷ quyền(nếu có); giấy tờ pháp lý cá nhân mang mã số thuế, …

5. Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ tại mục 4 tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động, tổ chức kinh tế, tổ chức khác có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

+ Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế: ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trả phiếu hẹn ngày trả kết quả chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

+ Trường hợp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế tiến hành kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế), trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Bước 3: Cơ quan thuế tiến hành xử lý, xem xét hồ sơ, trong trường hợp người nộp thuế đã đáp ứng các điều kiện, hoàn thành nghĩa vụ thuế,.. tiến hành xoá mã số thuế cho người nộp thuế.

>>> Xem thêm: Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc 

4. Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất 2023.

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế là mẫu 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng  … năm …

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

 Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..………………..…………….

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..………………………………………………………………………………….

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): …………………………………………………………………………..…………………………….

Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

Hồ sơ đính kèm:

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….

Tôi xin cam đoan tính chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung văn bản trên./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An