banner

Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn

Ngày nay, bất kì người lao đông, cán bộ, công nhân viên chức có nhiều cống hiến cho tổ chức mình công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngoài chế độ lương thưởng, đều sẽ thể yêu cầu xem xét nâng lương trước thời hạn. Vậy mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn là gì?  Điều kiện nâng lương trước thời hạn là gì? Tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn ? Hướng dẫn viết mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn? Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn.

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ

1. Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn là gì?

Trong quá trình làm việc, công tác tại một đơn vị, người lao động hay cán bộ, công nhân viên chức có những thành tích xuất sắc sẽ được xem xét được nâng lương trước thời hạn. Mục đích để phù hợp với những cố gắng, công sức mà người lao động bỏ ra, tạo nên động lực cho người lao động.

Mẫu đơn xin nâng lương trước hạn là văn bản hành chính được cá nhân người lao động sử dụng để trình lên cấp trên, thủ trưởng khi đạt được những thành tích xuất sắc, nổi bật.

>>> Xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức

2. Điều kiện nâng lương trước thời hạn và chế độ hưởng

      a) Điều kiện nâng lương

  • Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên
  • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.
  • Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản

     b) Chế độ hưởng

Trong hợp chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên

3. Tỷ lệ cán bộ, công chức viên chức và người lao động được xét tăng lương trước thời hạn

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng đã có thông báo nghỉ hưu) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm là:

Không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

4. Hướng dẫn viết đơn xin nâng lương trước thời hạn

Đơn xin nâng lương trước thời hạn sẽ là căn cứ để thủ trưởng đơn vị, cấp trên quản lý căn cứ để xét duyệt nâng lương trước thời hạn. Vì vây cần có một số lưu ý sau:

– Thứ nhất, phần tiêu đề: quốc hiệu tiêu ngữ, tên nội dung đơn, kính gửi,…

Cần lưu ý trình bày đầy đủ thông tin cá nhân người làm đơn: Họ tên, năm sinh, chức vụ, địa chỉ,…. để người có thẩm quyền xét duyệt biết được bạn là ai

– Thứ hai, Phần nội dung đơn:

Đơn xin nâng lương trước thời hạn cần phải nhấn mạnh được những thành tích của cá nhân đạt được trong khoảng thời gian nhất định.

Người làm đơn cần liệt kê Giấy khen, quyết định khen thưởng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền mà bản thân đã nhận. Bởi vì nếu chỉ là hoàn thành công việc theo KPI thì chưa đủ thuyết phục để xem xét việc nâng lương trước hạn.

Việc liệt kê các thành tích xuất sắc cần trình bày khoa học, rõ ràng và chi tiết về nội dung cũng như thời gian đạt được thành tích đó, đồng thời đính kèm danh sách các bằng khen, giấy khen,… đã đạt được để tăng tính thuyết thục.

Các thông tin trong đơn phải đam bảo về tính chính xác, khách quan.

>>> Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

5. Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN XIN XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi: – Lãnh đạo đơn vị, công đoàn ………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Hội đồng xét nâng lương đơn vị, công đoàn……………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhóm ngạch viên chức: ………………….Mã ngạch: ………………………………………………………………………………………………………..

Hiện hưởng lương bậc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian nâng lương thường xuyên:…………………., bậc:………………., hệ số:……………………………………………………………………….

Căn cứ Thông báo số…..  /TB-……… ngày…./…../….của …………. ……….. về việc xét nâng lương trước thời hạn năm ……….;

Căn cứ thành tích đạt được từ năm ……………. đến năm ……………. (đính kèm giấy khen, bằng khen),

Nay Tôi kính đơn này đến Ban lãnh đạo, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét cho tôi được nâng lương trước thời hạn ………………. tháng.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Lãnh đạo đơn vị, công đoàn; Hội đồng nâng lương đơn vị, công đoàn và phòng Quản trị nhân sư

Nay Tôi kính đơn này đến Ban lãnh đạo, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét cho tôi được nâng lương trước thời hạn ………………. tháng.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Lãnh đạo đơn vị, công đoàn; Hội đồng nâng lương đơn vị, công đoàn và phòng Quản trị nhân sư

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An