banner

Mẫu đơn xin miễn học chi tiết

Mẫu đơn xin miễn học chi tiết là văn bản trình bày nguyện vọng được miễn bỏ một số môn học trong chương trình học tập của một người học. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu đơn xin miễn học chi tiết là gì?

Miễn giảm môn học là quá trình xin được miễn bỏ một số môn học trong chương trình học tập của một người học.

Đơn xin miễn học là văn bản trình bày nguyện vọng được giảm/miễn một số môn học trong quá trình học tập, điều này có thể xảy ra khi người học có lý do đặc biệt, như sức khỏe yếu, khả năng học tập bị hạn chế hoặc đã hoàn thành các môn tương đương ở một trường khác.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm

2. Các trường hợp được miễn một số môn học

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC chính sách miễn, giảm một số nội dung môn học, môn học đối với người khuyết tật được quy định như sau:

  1. Người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập học theo chương trình giáo dục chung. Trường hợp người khuyết tật không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung. Người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định điều chỉnh, miễn, giảm, thay thế một số nội dung môn học hoặc một số môn học, hoạt động giáo dục cho phù hợp và được thể hiện trong Kế hoạch giáo dục cá nhân.
  2. Người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt ở cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc lớp chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục học theo chương trình giáo dục chuyên biệt đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng dạng khuyết tật, Trường hợp người khuyết tật không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chuyên biệt, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định điều chỉnh, miễn, giảm, thay thế một số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục cho phù hợp và được thể hiện trong Kế hoạch giáo dục cá nhân.

Đối với sinh viên bình thường có thể xem xét xin miễn, giảm một số một học nếu:

  • Không đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu môn học: Đôi khi, sinh viên có thể không đủ khả năng hoặc điều kiện để tham gia vào một môn học cụ thể, ví dụ: nếu môn học đòi hỏi một trình độ nền tảng hoặc điều kiện về sức khỏe mà sinh viên không đáp ứng được, họ có thể được miễn giảm môn này.
  • Môn học đã học trước đó: Nếu sinh viên đã hoàn thành một môn học tương tự ở trường khác hoặc trong quá trình học tập trước đó, họ có thể được miễn giảm môn học này để tránh việc học lại. Ví dụ: sinh viên học chuyên ngành 2 tại cùng một cơ sở
  • Khuyết tật hoặc vấn đề sức khỏe: Nếu sinh viên có khuyết tật hoặc vấn đề sức khỏe đặc biệt, họ có thể được miễn giảm môn học hoặc điều chỉnh nội dung môn học để phù hợp với tình trạng của họ.
  • Đã có chứng chỉ tương đương: Nếu sinh viên đã có chứng chỉ hoặc bằng tương đương với môn học đó, họ có thể được miễn giảm để tránh việc học lại.
  • Lưu ý rằng quyết định về việc miễn giảm môn học thường phụ thuộc vào quy định của trường học và các quy tắc của ngành học cụ thể thì sinh viên cần thảo luận với bộ phận quản lý học tập của trường để biết cách và điều kiện để được miễn giảm môn học

Ngoài ra, đối với chương trình học Giáo dục quốc phòng, một số đối tượng sau đây sẽ được miễn, tạm hoãn học:

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị. Hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực. Hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

3. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thờỉ gian hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

>>> Xem thêm: Mẫu Kịch bản chương trình Sinh hoạt lớp

4. Đơn xin miễn học chi tiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN MIỄN HỌC PHẦN/MÔN HỌC

Kính gửi:  – Ban Giám hiệu trường ………………………………………………………..;

                  – Phòng Quản lý đào tạo;

                   Khoa:………………………………………………………..………..…………

Em tên:………………………………. Sinh ngày: ………………….……………………….………………….………………………….

MSSV:……………………………………….SĐT:…………………………………….…….………………….………………………….

Là học sinh/sinh viên lớp:………………………….. Khóa:……………………………..…….………………….……………………..

Nay làm đơn này xin: …………………………………………………………………..…….………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………….………………….…………………………

………………………………………………………………………………………..….…….………………….………………………….

Lý do : ……………………………………………………………………………….………….…….………………….………………………….

………………………………………………………………………………………….…….………………….………………………….

(Mang theo bảng điểm/chứng chỉ bản chính và bản sao (photo) để đối chiếu).

Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                                 Nghệ An , ngày      tháng       năm    

HIỆU TRƯỞNG                       PHÒNG QLĐT                             KHOA……                                  Người viết đơn

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu tờ trình đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương  Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An