banner

Hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật

Hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật

Hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật là một trong những hợp đồng phổ biến nhất trong cuộc sống hiện nay. Do vậy, với bài  viết dưới đây FBLAW sẽ gửi đến cho bạn những thông tin quan trọng về vấn đề này giúp cho độc giả có thể hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900088837 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Hợp đồng cho vay tài sản

Theo cách hiểu thông thường thì vay là việc nhận tài sản từ một người khác để dùng và sẽ trả lại một khoản vay tương ứng, có kèm theo hoặc không kèm theo phần lãi. Do đó, theo bộ luật dân sự 2015 quy định tại Điều 463 thì:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng vay tài sản?

Hợp đồng vay tài sản là một dạng hợp đồng dân sự. Bên cạnh những đặc điểm chung của hợp đồng dân sự thì hợp đồng vay tài sản cũng có những điểm riêng, là căn cứ để phân biệt với các loại hợp đồng thông dụng khác.

Hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật
Hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật

Thứ nhất, Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng đơn vụ

– Xét về nguyên tắc, hợp đồng cho vay là đơn vụ đối với những trường hợp vay không có lãi suất, bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay phải hoàn trả vật cùng loại tương ứng với số lượng, chất lượng của tài sản cho bên cho vay. Bên vay không có quyền đối với bên cho vay.

– Tuy nhiên, đối với hợp đồng cho vay có lãi suất thì bên cho vay có nghĩa vụ chuyển tiền đúng thời hạn, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm dân sự.

Thứ hai, Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù

Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng có đền bù nếu các bên có thảo thuận về lãi, là hợp đồng không có đền bù nếu vay không có lãi

Thứ ba, Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng chuyển quyền sở hữu đối với tài sản từ bên cho vay sang bên vay khi bên vay nhận tài sản.

– Vì vậy, bên vay có toàn quyền đối với tài sản vay, trừ trường hợp vay có điều kiện sử dụng. Nhưng quyền sở hữu này chỉ được chuyển giao một cách tạm thời.

– Bên vay thực chất có toàn quyền định đoạt tài sản vay như một chủ sở hữu đối với tài sản đó để thực hiện mục đích vay nhưng chỉ trong một thời hạn nhất định. Hết thời hạn đó, bên vay phải trả lại tài sản vay cho bên cho vay

>>> Xem thêm: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra mới nhất

3. Ý nghĩa của hợp đồng vay tài sản?

Hợp đồng vay tài sản là loại hợp đồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống và sự phát triển kinh tế thị trường nước ta hiện nay.

– Trước hết hợp đồng vay tài sản là phương tiện pháp lý để thỏa mãn các nhu cầu vay vốn của cá nhân, tổ chức lâm vào tình trạng túng thiếu cần vốn để sản xuất, kinh doanh. Đây là căn cứ để chứng minh sự thỏa thuận giữa các bên và là chứng cứ khi có tranh chấp về vay tài sản giữa các chủ thể.

– Hợp đồng vay tài sản còn là nơi ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên, từ đó là phát sinh và xử lý khi có vi phạm hợp đồng,

– Là công cụ để thực hiện quan hệ hợp tác giữa các chủ thể trong xã hội, góp phần vào việc giao lưu hàng hóa, giải quyết phần nào khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, củng cố tinh thân đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân.

4. Đối tượng và kỳ hạn của hợp đồng vay tài sản

4.1. Đối tượng hợp đồng vay tài sản

Thông thường, đối tượng của hợp đồng vay tài sản là một khoản tiền. Tuy nhiên, trong thực tế, đối tượng của hợp đồng cho vay có thể là vàng, kim khí, đá quý hoặc một số lượng tài sản khác. Đối tượng của hợp đồng vay tài sản được chuyển từ bên cho vay sang bên vay làm sở hữu.

Bên vay có quyền định đoạt đối với tài sản vay. Khi hết hạn của hợp đồng vay tài sản, bên vay có nghĩa vụ trả cho bên kia một tài sản khác cùng loại với tài sản đã vay hoặc số tiền đã vay.

4.2. Kì hạn hợp đồng vay tài sản

– Hợp đồng vay tài sản có thể có hoặc không có kì hạn (xác định, không xác định). Nếu hợp đồng vay tài sản không thỏa thuận về kì hạn thì hợp đồng vay tài sản được coi là không có kì hạn. Bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay phải thực hiện hợp đồng bất cứ thời điểm nào.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho bên vay chuẩn bị tiền hoặc tài sản khi trả, bên cho vay phải báo cho bên vay một thời gian hợp lí để thực hiện hợp đồng. Hết thời gian đó, bên vay buộc phải thực hiện nghĩa vụ của mình (Điều 469 Bộ luật dân sự năm 2015).

– Nếu hợp đồng không có kì hạn thì bên vay có thể thực hiện hợp đồng vào bất cứ thời gian nào, bên cho vay không được từ chối tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ của bên vay. Xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng vay có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định trách nhiệm dân sự của các bên và thời hiệu của hợp đồng.

Đối với hợp đồng vay có kì hạn, không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ khi nào, còn bên cho vay chỉ được đòi tài sản trước thời hạn nếu bên vay đồng ý.

Trường hợp vay có kì hạn và có lãi bên vay phải trả tài sản và lãi đúng thời hạn. Nếu bên vay trả tài sản trước thời hạn thì phải trả toàn bộ lãi theo kì hạn đã thỏa thuận.

4.3. Hình thức của hợp đồng vay tài sản

Hình thức của hợp đồng vay tài sản có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản.

  • Hình thức miệng thường được áp dụng trong những trường hợp như số lượng tài sản cho vay không lớn hoặc giữa các bên có mối quan hệ thân quen.
  • Trường hợp cho vay bằng miệng, nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng, bên cho vay phải chứng minh được là mình đã cho vay một số tiền hoặc một số tài sản nhất định. Trong thực tế, nếu hình thức của hợp đồng bằng miệng mà có tranh chấp thì rất khó xác định quyền và nghĩa vụ của các bên.
  • Để làm cơ sở pháp lí cho việc giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, các bên cần phải kí kết hợp đồng bằng văn bản. Các bên có thể tự lập văn bản hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận văn bản đó

>>> Xem thêm: Lãi suất và những quy định của pháp luật về lãi suất mới nhất

5. Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

Hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật
Hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật

5.1. Bên cho vay có các nghĩa vụ

– Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.

– Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.

– Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 470 của Bộ luật dân sự 2015 hoặc luật khác có liên quan quy định khác.

5.2. Bên vay tài sản có các nghĩa vụ

– Trả nợ đủ và đúng thời hạn như đã thảo thuận trong hợp đồng.

Nếu tài sản vay là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

– Việc trả nợ phải thực hiện tại nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về địa điểm trả nợ là ở một nơi khác.

Nếu trước thời hạn trả nợ mà bên cho vay đã chuyển địa điểm cư trú, trụ sở đến nơi khác và đã kịp thời thông báo trước cho bên vay, thì bên vay phải trả nợ tại địa điểm mới của bên cho vay. Mọi chi phí cần thiết trong việc trả nợ tại địa điểm mới, bên cho vay phải chịu.

– Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty FBLAW chúng tôi gửi đến quý khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay đến FBLAW để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An