banner

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự là một tài liệu mà người bị thi hành án (cá nhân hoặc tổ chức) hoặc người đại diện của họ gửi đến cơ quan thi hành án để đề nghị hoãn thi hành án dân sự. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan pháp chịu trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà  cá nhân phải hoãn thi hành án theo quy định của pháp luật và thực hiện viết đơn yêu cầu hoãn thi hành án gửi Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền để được giải quyết

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự là một tài liệu mà người bị thi hành án (cá nhân hoặc tổ chức) hoặc người đại diện của họ gửi đến cơ quan thi hành án trình bày lý do, nguyện vọng để đề nghị hoãn thi hành án dân sự.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin hoãn phiên toà dân sự

2. Các trường hợp hoãn thi hành án dân sự

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây:

2.1. Trường hợp 1:

a) Người phải thi hành án bị ốm nặng:

có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;
b) Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

c) Đương sự đồng ý hoãn thi hành án:

Việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

d) Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để Cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung và Xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp; tài sản Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp theo quy định của Luật thi hành nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;
e) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;
g) Việc Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án của Luật thi hành án dân sự này chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

h) Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án trong Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì:

Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Nếu giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án vẫn không nhận để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng. Người phải thi hành án không được đưa tài sản này tham gia các giao dịch dân sự cho đến khi họ thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

3. Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án

Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án theo Mục 2 của bài viết.

Trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế.

Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết thì phải ra ngay quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.

Trường hợp 2:

Theo yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế

>>> Xem thêm: Mẫu văn bản thay đổi, từ chối người bào chữa

4. Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU HOÃN THI HÀNH ÁN

(V/v: Hoãn thi hành án đối với Bản án/Quyết định số………)

Kính gửi:

  • Chi cục thi hành án ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Ông:……………………….. – Chấp hành viên

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ Bản án/Quyết định số…..

Tôi tên là: ………………………………………..  Sinh năm: ………………………………………………………………………………………………………..

CCCD số: ……………………………………….. cấp ngày …………… tại ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ theo quy định tại điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 về hoãn thi hành án. Và thỏa thuận giữa tôi cùng:

Ông/bà : ………………………………………..  Sinh năm: ………………………………………………………………………………………………………..

CCCD số: ……………………………………….. cấp ngày …………… tại ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện thủ tục hoãn thi hành án trong trường hợp của tôi để tôi có thời gian thực hiện thỏa thuận giữa tôi cùng Ông/bà…………… đã nêu trên về việc thi hành án Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả phát sinh khi thông tin này là sai. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An