banner

Mẫu đơn xin hoãn phiên toà dân sự

Mẫu đơn xin hoãn phiên toà dân sự là văn bản yêu cầu sự hoãn lại của phiên toà mà đương sự cần phải tham dự. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu đơn xin hoãn phiên toà dân sự là gì?

Hoãn phiên toà có thể hiểu là việc chuyển thời điểm tiến hành phiên toà đã định sang thời điểm khác muộn hơn và chỉ được thực hiện khi có các căn cứ do pháp luật quy định, Mẫu đơn xin hoãn phiên toà là văn bản của người tham dự phiên toà vì các lý do khách quan yêu cầu sự hoãn lại của phiên toà dự kiến được xét xử.

>>> Xem thêm: Trình tự xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

2. Các trường hợp hoãn phiên toà dân sự

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, các trường hợp dưới đây Hội đồng xét xử sẽ ra quyết định hoãn phiên toà:

(1) Trường hợp phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

(2) Trường hợp phải thay đổi Kiểm sát viên

(3) Trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch thì Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự ra quyết định hoãn phiên tòa, phiên họp.

(4) Trường hợp đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt

– Khi Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất:

Nếu có đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

– Khi Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai:

Nếu đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa.

(5) Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa.

Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa nếu việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án.

(6) Trường hợp người giám định vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa.

(7) Trường hợp người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế

(8) Khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa mà không thuộc trường hợp Tòa án phải hoãn phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phiên tòa hay không.

Nếu có người đề nghị thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định theo thủ tục do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015  quy định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Tường hợp không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do.

3. Thời hạn hoãn phiên toà

Thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng. đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

4. Tất cả người tham dự phiên toà vắng mặt có tiến hành xét xử không?

Căn cứ quy định Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng như sau:

Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng:

–  Đầu tiên Tòa án xem xét điều kiện xét xử vắng mặt

Toà án xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt;

b) Đương sự có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt là:

  • Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  • Người đại diện hợp pháp của bị đơn,
  • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

c) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.

–  Tiếp theo:

Chủ tọa phiên tòa công bố lý do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt.

–  Chủ tọa phiên tòa công bố tóm tắt nội dung vụ án và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án.

–  Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát.

–  Hội đồng xét xử tiến hành nghị án và tuyên án theo quy định của Bộ luật này.

>>> Xem thêm: Ly hôn tòa triệu tập mấy lần?

5. Mẫu đơn xin hoãn phiên toà dân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(về việc hoãn phiên tòa )

Kính gửi:  Tòa án nhân dân …………………………..……………….……………..……………..…………..……………….……..……….

Tôi là:  ….………………………………………………………………………………..……………..…………..……………….……..………

Sinh ngày ………. tháng ………….. năm …………………..……………..…………..……………….……..……………………………………

CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu số:…………………… cấp ngày ……………………..……………..…………..……………….………

Nơi cấp: ……………………………………………………….………………………..……………..…………..……………….……..………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………….………………………..……………..…………..……………….……..…….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………..…………………….…..……………..…………..……………….……..……..

SĐT liên hệ: ………………………………………………..…………………….…..……………..…………..……………….……..………..

Tôi là (1) ………..….…… trong vụ án (2) …………………………………………….. Được thụ lý số …………..……………….……..

Hiện nay, do tôi (3) ….………………………………………….…………..…………..……………..…………..……………….……..……..

nên không thể tham gia phiên tòa xét xử được.

Vì lý do nêu trên không thể tham gia phiên tòa được nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày …/…/… chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về Mẫu đơn xin hoãn phiên toà dân sự của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An