banner

Mẫu văn bản thay đổi, từ chối người bào chữa

Mẫu văn bản thay đổi, từ chối người bào chữa là một tài liệu được sử dụng để thông báo việc thay đổi hoặc từ chối người bào chữa trong một vụ việc pháp lý cụ thể. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu văn bản thay đổi, từ chối người bào chữa là gì?

Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.

Mẫu biên bản về việc thay đổi, từ chối người bào chữa là mẫu biên bản nêu rõ thông tin người bào chữa, lý do thay đổi từ chối người bào chữa

>>> Xem thêm: Nguyên tắc suy đoán vô tội theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

2. Các đối tượng được thay đổi, từ chối người bào chữa

Những người sau đây có quyền từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa:

a) Người bị buộc tội;

b) Người đại diện của người bị buộc tội;

c) Người thân thích của người bị buộc tội.

Mọi trường hợp thay đổi hoặc từ chối người bào chữa đều phải có sự đồng ý của người bị buộc tội và được lập biên bản đưa vào hồ sơ vụ án, trừ trường hợp Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi.

Như vậy, người thực hiện quyền yêu cầu thay đổi người bào chữa phải là người bị buộc tội, người đại diện của người bị buộc tội hoặc người thân thích của người bị buộc tội và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các trường hợp xử lý khi có yêu cầu thay đổi, từ chối người bào chữa

  • Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong giai đoạn điều tra có đề nghị từ chối người bào chữa do người thân thích của họ nhờ thì Điều tra viên phải cùng người bào chữa đó trực tiếp gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác nhận việc từ chối.

Trường hợp chỉ định người bào chữa là:

  •  Bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình;
  • Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi

Thì người bị buộc tội và người đại diện hoặc người thân thích của họ vẫn có quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối người bào chữa.

  • Trường hợp thay đổi người bào chữa thì việc chỉ định người bào chữa khác được thực hiện theo cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải yêu cầu hoặc đề nghị các tổ chức sau đây cử người bào chữa
  • Trường hợp từ chối người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng lập biên bản về việc từ chối người bào chữa của người bị buộc tội hoặc người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội quy định pháp luật

4. Ai là người bào chữa

Theo quy định pháp luật tụng hình sự, những người dưới đây là có thể là người bào chữa

a) Luật sư;

b) Người đại diện của người bị buộc tội;

c) Bào chữa viên nhân dân;

d) Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

e, Bào chữa viên nhân dân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lý, đủ sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình.

Ai không được làm người bào chữa

a) Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó;

b) Người tham gia vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Lưu ý:

Một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều người bị buộc tội trong cùng vụ án nếu quyền và lợi ích của họ không đối lập nhau. Nhiều người bào chữa có thể bào chữa cho một người bị buộc tội.

>>> Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của đương sự trong tố tụng dân sự

5. Mẫu văn bản thay đổi, từ chối người bào chữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

VỀ VIỆC THAY ĐỔI/TỪ CHỐI NGƯỜI BÀO CHỮA

Hồi ……….giờ………….. ngày………. tháng……. năm……………..tại …………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà…………………………. Điều tra viên thuộc cơ quan ……………………………………………………………………………………………

Ông/bà ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ các điều 72, 75, 76 và 77 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản về việc thay đổi/từ chối người bào chữa.

Theo đề nghị của (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

về việc thay đổi/từ chối người bào chữa đối với:

Ông/bà…………………………………………………………………… Sinh năm: ………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thẻ luật sư/Thẻ trợ giúp viên pháp lý/CMND/Thẻ CCCD số: ……………………………………………………………………………………

cấp ngày…………. .tháng………. năm……………… Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………

Là người bào chữa do(1) …………………………………………………………………………………………………………………………………….

nhờ/yêu cầu bào chữa cho(2)………………………………………………………………………………………………………………………………..

thuộc vụ án/vụ việc: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………xảy ra ngày…………….tháng…………năm………………..tại: ………………………………

Lý do thay đổi/từ chối người bào chữa: …………….. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ………..giờ……………… cùng ngày và đã được đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành 02 bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI BỊ BUỘC

XÁC NHẬN

NGƯỜI BÀO CHỮA

ĐIỀU TRA VIÊN/ CÁN BỘ ĐIỀU TRA

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về thủ tục Mẫu văn bản thay đổi, từ chối người bào chữa của doanh nghiệp của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An