banner

Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng

Giãn nợ ngân hàng là việc người vay kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi suất vay vốn tại ngân hàng hay có thể hiểu đơn giản là người vay vốn sẽ có thời gian trả nợ dài hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng các bên ký kết. Vậy đơn xin giãn nợ ngân hàng là gì? Điều kiện giản nợ ngân hàng? Thủ tục giãn nợ ngân hàng? Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng là gì?

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ

1. Đơn xin giãn nợ ngân hàng là gì?

Giãn nợ được ngân hàng được hiểu là việc kéo dài thời gian trả nợ khi người vay đến hạn thanh toán nhưng chưa có khả năng trả nợ. Điều này được các ngân hàng chấp thuận cho người vay vốn khi người vay vốn có khó khăn nào đó về kinh tế hay không đủ năng lực để chi trả trong khoảng thời gian vay nợ bằng việc hạ lãi suất, không thu phí hay không thu gốc hàng tháng như quy định.

Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng là văn bản trình bày lí do, nguyện vọng là cam kết thời hạn đề nghị ngân hàng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận.

>>> Xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2. Đối tượng được xem xét khi có yêu cầu giãn nợ ngân hàng

Là những khách hàng gặp rủi ro do một trong các trường hợp:

  • Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

3. Điều kiện được xem xét để giãn nợ ngân hàng

  • Thuộc các đối tượng được xem xét giãn nợ nêu tại mục 2
  • Có phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ khả thi sau khi được gia hạn nợ
  • Khoản nợ của khách hàng đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc chưa được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhưng Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định, đánh giá nếu áp dụng biện pháp điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thì khách hàng cũng không trả được nợ (gốc, lãi) cho Quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

4. Thời hạn giãn nợ ngân hàng

Một khoản nợ có thể được gia hạn nợ nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời hạn nhận nợ bắt buộc sau khi khoản nợ được gia hạn không vượt quá thời hạn nhận nợ bắt buộc tối đa.

Cụ thể thời hạn giãn nợ sẽ  Căn cứ vào hợp đồng bảo lãnh tín dụng và chứng thư bảo lãnh, Quỹ bảo lãnh tín dụng quyết định thời hạn nhận nợ bắt buộc, kỳ hạn trả nợ, lãi suất nhận nợ bắt buộc áp dụng cho khoản trả nợ thay. Thời hạn nhận nợ bắt buộc không quá 1/3 thời hạn cho vay trong hạn của khoản vay được bảo lãnh.

>>> Xem thêm: Hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật

5. Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng

Đối với gia hạn nợ thì đó là quyền của người vay nhưng chỉ được áp dụng cho những khách hàng nào có mục đích chính đáng, cần thêm thời gian để chuẩn bị tài chính trả nợ. Vì vậy, tại đơn xin giãn nợ ngân hàng, người vay cần có lý do, trình bày mục đích, thời hạn trả nợ một cách rõ ràng, cụ thể, thuyết phục để được cán bộ ngân hàng chấp thuận

Dưới đây  FBLAW gửi bạn đọc tham khảo mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ

Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tên người vay: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nợ vay NH số tiền: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hợp đồng tín dụng số:…….ngày……tháng…….năm………………………………………………………………………………………………………..

Đã trả nợ được, số tiền gốc:…..số tiền lãi: …………………………………………………………………………………………………………………..

Còn nợ lại…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hạn phải trả vào ngày……tháng…….năm………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do chậm trả:

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị chi nhánh NH …..gia hạn:

– Số nợ gốc đến ngày……tháng…….năm………………………………………………………………………………………………………………………….

– Số nợ lãi đến ngày……tháng…….năm…………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.

                                                     Người vay

                                                  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1- Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:

– Số tiền gốc:……… thời hạn: ……..tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm  …………………………………………………..

– Số tiền lãi: ………thời hạn: ………tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm  …………………………………………………..

            CÁN BỘ TÍN DỤNG

            (Ký, ghi rõ họ tên)

2- Ý kiến của Phòng tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng, tôi đồng ý/không đồng ý:

Đề nghị Giám đốc cho gia hạn/Không cho gia hạn:

– Số tiền gia hạn: ………

+ Gốc: ………   thời hạn: ………tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm ………………………………………………………….

+ Lãi: ………     thời hạn: ………tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm ………………………………………………………….

TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

Ngày……tháng…….năm……..

                                                                                          GIÁM ĐỐC

 (Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Đơn xin giãn nợ ngân hàng của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An