banner

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề là một tài liệu ghi lại nội dung và kết quả của một buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của một tổ chức, cơ quan làm việc. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề mới nhất sẽ được FBLAW cung cấp trong bài viết dưới đây. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề là gì?

Trong một tổ chức, cơ quan làm việc khi họp bàn về vấn đề chuyên môn hay dự họp về một chuyên đề làm việc với mục đích bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực làm việc cho cá nhân, tập thể đều phải được ghi chép lại và trình bày bằng biên bản sinh hoạt chuyên môn hay chuyên đề. trong những hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp/ trường minh.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản đại hội chi bộ

2. Mục tiêu của buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường xuyên tại cơ quan đoàn thể, nhằm bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Điều này giúp người lao động chủ động lựa chọn nội dung, hình thức và tổ chức làm việc  để đạt được hiệu quả công việc nhất. Mục tiêu của buổi sinh hoạt có thể là:

Nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên

Giúp cán bộ và nhân viên chủ động trong việc xây dựng mục tiêu làm việc và các chuyên đề đề tích hợp, kết hợp với các phòng ban (nếu có) để phù hợp với công việc của cơ quan, tổ chức

Xây dựng phát triển quan hệ đồng nghiệp

Phát triển quan hệ giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng, tạo điều kiện cho gia đình, cộng đồng tham gia vào quá trình học tập của học sinh trong nhà trường.

3. Hướng dẫn soạn biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề

Để có một biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề đúng và hoàn chỉnh cần phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về mặt nội dung và hình thức của một văn bản, cụ thể như sau:

– Về mặt hình thức thì biên bản sinh hoạt chuyên môn chuyên đề cần phải đáp ứng được những yêu cầu của một văn bản hành chính. Biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề phải được trình bày bằng văn bản, trình bày trên khổ giấy A4 và biên bản sinh hoạt phải được trình bày một cách cụ thể nhưng phải ngắn ngọn xúc tích đầy đủ nội dung cần thiết. Biên bản sinh hoạt không được gạch, tẩy xóa…. làm ảnh hưởng đến biên bản sinh hoạt.

– Về nội dung thì biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề cần phải có đầy đủ những nội dung thông tin cần có. Nếu là biên bản sinh hoạt chuyên môn thì cần có các nội dung như quốc hiệu tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, nội dung, kết luận, xác nhận. Còn đối với biên bản sinh hoạt chuyên đề thì cần có các nội dung như là  tên biên bản, thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt, thành phần tham dự, ….

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản làm việc

4. Mẫu biên biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
————————-

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Thời gian: vào lúc ……giờ…….phút ngày ……. tháng ……. năm ………

Địa điểm: tại ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Có mặt: ……………………… vắng: …………. lí do:……………………………………………………………………………………………………………….

1. Thành phần tham dự gồm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nội dung sinh hoạt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Kết luận

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi họp kết thúc vào lúc ……….cùng ngày.

         Chủ tọa                                                                      Thư ký

 

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên đề

ĐẢNG ỦY

CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Thời gian: vào lúc ……giờ…….phút ngày ……. tháng ……. năm ………

Địa điểm: tại ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

I- Phần mở đầu

– Tổng số đảng viên chi bộ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đảng viên có mặt : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Đảng viên vắng mặt : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Lý do vắng mặt:

– Đảng viên được miễn sinh hoạt: 0 đồng chí (nếu đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia thì ghi rõ tên những đảng viên tham gia sinh hoạt)

– Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác 0 đồng chí

– Số đảng viên sinh họa tạm thời chi bộ: 0 đồng chí

II- Nội dung sinh hoạt theo chuyên đề

1. Đồng chí bí thư chi bộ nêu yêu cầu, mục đích của buổi sinh hoạt

2. Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo sinh hoạt chuyên đề chi bộ

3. Chi bộ tiến hành thảo luận

4. Đồng chí bí thư chi bộ tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia

5. Kết luận của đồng chí Bí thư chi bộ về chuyên đề sinh hoạt của chi bộ

Chủ tọa                                                                      Thư ký

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An