banner

Mẫu biên bản đại hội chi bộ

Mẫu biên bản đại hội chi bộ là văn bản ghi lại nội dung đại hội để điểm lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đã được đề ra, đồng thời xác định phương hướng mới cho cơ quan, tổ chức. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản đại hội chi bộ là gì?

Đại hội chi bộ được coi là buổi tổng kết báo cáo nhiệm kỳ làm việc của chi bộ trong thời gian làm việc được thực hiện theo các quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua buổi làm việc để điểm lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đã được đề ra, đồng thời xác định phương hướng mới cho cơ quan, tổ chức.

Mẫu biên bản đại hội là biểu mẫu do thư ký đại hội trực tiếp soạn thảo, ghi chép lại toàn bộ quá trình, nội dung của đại hội như: thời gian, địa điểm tổ chức, thành viên tham dự, các nội dung cần thông qua ở đại hội…

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản đại hội công đoàn

2. Đại hội chi bộ và các vấn đề liên quan

2.1. Chi bộ là gì?

Chi bộ là nơi trực tiếp nối liền Đảng với quần chúng, được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đảng viên. Chi bộ có nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện, quản lý, phân công và kiểm tra công tác của đảng viên, kết nạp đảng viên mới và thi hành kỷ luật đảng viên, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi đơn vị.

2.2. Đại hội chi bộ được tổ chức khi nào?

Đại hội chi bộ do chi uỷ triệu tập mỗi năm một lần. Đại hội thảo luận các vấn đề do cấp trên đưa xuống và báo cáo của chi uỷ, quyết định nhiệm vụ của chi bộ; bầu cấp uỷ và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên, bầu ban chấp hành chi bộ (gọi tắt là chi uỷ); bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi uỷ viên.

Bí thư chi bộ, chi uỷ phải được đảng uỷ cơ sở chuẩn y; nếu là chi uỷ của chi bộ cơ sở phải được cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng chuẩn y.

Chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần.

Chi bộ họp thường lệ mỗi tháng một lần để thảo luận quán triệt và bàn biện pháp thi hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; kiểm điểm và đề ra nhiệm vụ công tác của chi bộ; phân công công tác cho đảng viên.

Chi bộ đông đảng viên có thể chia thành nhiều tổ đảng; tổ đảng bầu tổ trưởng; tổ trưởng làm việc dưới sự chỉ đạo của chi uỷ.

3. Biên bản đại hội chi bộ gồm những nội dung gì?

Để thư ký cuộc họp có thể lập biên bản đại hội chi bộ, thì thư ký cần phải bám sát đại hội, nắm bắt chương trình đại hội. Vì thế việc chuẩn bị và tiến hành đại hội phải được chuẩn bị kỹ càng, có kế hoạch theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng

Bên cạnh đó muốn tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ diễn ra theo đúng kế hoạch mong muốn thì cần nhận thức rõ, nắm rõ những mục đích, yêu cầu của cuộc họp cũng như nắm rõ nội dung cuộc họp sắp diễn ra gồm những nội dung chính nào.

Thư ký đại hội ghi chép biên bản đại hội cần tránh áp đặt các ý kiến cá nhân, đưa cái nhìn phiến diện, chủ quan vào trong các ý kiến đóng góp của đảng viên tham dự đại hội. Và trong biên bản đại hội chi bộ cần đầy đủ những nội dung như sau:

– Tên đại hội chi bộ, đại hội lần thứ mấy, nhiệm kỳ năm nào cùng ngày tháng năm thực hiện biên bản;

– Liệt kê đại hội chi bộ nào nhiệm kỳ nào và diễn ra ngày tháng năm nào cùng Tổng số đảng viên có mặt trên tổng số đảng viên được triệu tập, khách mời có đồng chí nào thì kể tên, kèm chức danh cụ thể.

– Đại hội bầu cơ quan điều hành và giải quyết công việc của đại hội là những đồng chí nào?

– Đại hội nghe các báo cáo những nội dung gì và quá trình thảo luận diễn ra ra sao?

– Đại hội đã nghe phát biểu của các đồng chí nào?

– Đại hội bầu chi ủy nhiệm kỳ sắp tới;

– Đại hội thông qua Nghị quyết Đại học;

– Đại hội bế mạc hồi nào? Bien bản lập thành mấy bản có giá trị như nhau và gửi đi những đâu?

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản họp

4. Mẫu biên bản đại hội chi bộ

                ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) ……                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                LẦN THỨ……….. NHIỆM KỲ ……                                                          …….., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN

Đại hội chi bộ… nhiệm kỳ…

Đại hội chi bộ… nhiệm kỳ…………. diễn ra … giờ… ngày…tháng…năm 20…

Đại hội có mặt……… Đảng viên/tổng số … Đảng viên được triệu tập. Đảng viên chính thức …. đồng chí.

Đại biểu mời có …. đồng chí gồm: (họ và tên một số chức danh chủ yếu).

1. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký điều hành Đại hội

– Đoàn Chủ tịch gồm: ……

Thư ký Đại hội: ……………

2. Đại hội nghe báo cáo:

– Tình hình Đảng viên dự Đại hội: Có …. Đảng viên/…. Đảng viên được triệu tập về dự Đại hội, vắng … Đảng viên, lý do: ………..; có……. Đảng viên bị bác tư cách, lý do (nếu có) …

– Tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, do đồng chí …..… trình bày

– Báo cáo Chính trị của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ ……, do đồng chí ……. trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ…

– Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ……., do đồng chí ……trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ …

3. Đại hội nghe phát biểu chỉ đạo của Đảng cấp trên: ………………

4. Đại hội thảo luận

– Thảo luận về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ qua do đồng chí …… trình bày.

– Thảo luận về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ trong nhiệm kỳ qua do đồng chí ……… trình bày.

– Về kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, có các ý kiến bổ sung như sau: ……..

– Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có các ý kiến như sau: …………

– Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau: ……………

5. Đại hội đã bầu Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ….

Đại hội quyết định số lượng Cấp ủy viên khóa tới là …. đồng chí. Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm …. đồng chí, gồm: …………

– Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: …. phiếu; Số phiếu không hợp lệ: …. phiếu.

– Kết quả bầu cử công bố (họ và tên xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu):

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp uỷ mới (họ và tên theo số phiếu bầu từ cao đến thấp), số phiếu được bầu, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu triệu tập:

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

Đại hội bầu Bí thư Chi bộ:

Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm 01 đồng chí: …. với …/… phiếu (…%)

– Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: …. phiếu; Số phiếu không hợp lệ: …. phiếu.

– Kết quả bầu cử công bố gồm: Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, đồng chí … trúng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đại hội bầu Phó Bí thư Chi bộ. Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm 01 đồng chí ………. với …/… phiếu (…%)

– Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: …. phiếu; Số phiếu không hợp lệ: …. phiếu.

– Kết quả bầu cử công bố gồm: Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, đồng chí …… trúng cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

6. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội

– Số Đảng viên tán thành: …. đồng chí, chiếm tỷ lệ ….. %

– Số Đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến: Không

Đại hội bế mạc hồi ……….. giờ………..phút, ngày …. tháng …. Năm…./.

                                       THƯ KÝ                                                                 T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

                           (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu biên bản đại hội chi bộ Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
 • Việt kiều có được mua nhà ở Việt Nam không?

  Việt kiều có được mua nhà ở Việt Nam không? Có được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?  Để giúp quý khách hàng […]

 • Mẫu hoá đơn bán lẻ

  Hóa đơn bán lẻ là một loại hóa đơn được người bán xuất cho người mua khi người mua mua hàng hóa, dịch vụ. Để giúp […]

 • Mẫu quyết định nghỉ việc

  Ngày nay xã hội ngày càng phát triển dẫn đến việc thị trường lao động cũng biến động. Doanh nghiệp muốn cắt  giảm nhân sự hay […]