banner

Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc là một trong những văn bản rất quan trọng trong việc quản lý nhân sự của một công ty. Trong quá trình làm việc, việc ghi chép và ghi nhận công việc đã thực hiện là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý công việc. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản làm việc là gì?

Mẫu biên bản làm việc là văn bản ghi lại hoạt động các buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề, ghi lại các hoạt động, quá trình, kết quả và các vấn đề cần được giải quyết trong quá trình làm việc. Đây là một công cụ quản lý công việc được sử dụng để ghi chép và ghi nhận các thông tin quan trọng về công việc đã thực hiện, là văn bản không thể thiếu trong mỗi buổi làm việc của doanh nghiệp hay những buổi gặp gỡ, trao đổi giữa các đối tác với nhau.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

2. Mẫu biên bản làm việc thường được sử dụng trong các trường hợp nào?

 • Cuộc họp: Mẫu biên bản làm việc được sử dụng để ghi lại các cuộc họp, bao gồm nội dung cuộc họp, quyết định được đưa ra, phân công công việc và các vấn đề cần giải quyết.
 • Buổi làm việc: Mẫu biên bản làm việc cũng được sử dụng để ghi lại các buổi làm việc, bao gồm nội dung công việc, tiến độ, kết quả đạt được và các vấn đề cần xử lý.
 • Đàm phán: Trong quá trình đàm phán, mẫu biên bản làm việc được sử dụng để ghi lại các thông tin quan trọng như các yêu cầu, đề xuất, thỏa thuận và điều khoản của hợp đồng.
 • Sự kiện: Mẫu biên bản làm việc cũng có thể được sử dụng để ghi lại các sự kiện, bao gồm nội dung, chương trình, kế hoạch và kết quả của sự kiện.
 • Công việc nhóm: Trong các dự án nhóm, mẫu biên bản làm việc được sử dụng để ghi lại các cuộc họp, buổi làm việc và quyết định của nhóm, giúp đảm bảo thông tin được chia sẻ và phân công công việc hiệu quả.

3. Mẫu biên bản làm việc sử dụng để làm gì?

 • Ghi lại thông tin:

Mẫu biên bản làm việc giúp ghi lại các cuộc họp, buổi làm việc và quyết định của nhóm một cách chi tiết và chính xác. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin quan trọng không bị mất đi và có thể được tra cứu sau này. Chia sẻ và thống nhất thông tin: cung cấp một cách các thành viên nhóm có thể nắm bắt được thông tin. Tất cả mọi người có thể đọc và hiểu được nội dung của cuộc họp hoặc buổi làm việc, đảm bảo rằng mọi người đều có cùng một thông tin cơ bản.

 • Phân công công việc:

Biên bản làm việc có thể được sử dụng để ghi lại việc phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi người đều biết rõ nhiệm vụ của mình và có thể theo dõi tiến độ công việc.

 • Đánh giá tiến độ công việc:

Biên bản làm việc cung cấp một bản ghi về tiến độ công việc. Điều này giúp cho việc theo dõi tiến độ, xác định các vấn đề và điều chỉnh kế hoạch làm việc.

 • Tạo tính minh bạch và trách nhiệm:

Biên bản làm việc giúp tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và trách nhiệm. Các quyết định và hành động được ghi lại rõ ràng và có thể được kiểm tra và đánh giá.

 • Ghi chú các vấn đề cần giải quyết:

Biên bản làm việc cung cấp một phần ghi chú để ghi lại các vấn đề cần giải quyết trong tương lai. Điều này giúp đảm bảo rằng các vấn đề không bị bỏ qua và có kế hoạch để giải quyết chúng.

4. Hướng dẫn soạn thảo biên bản làm việc

Hiện nay, các bên có thể tự soạn thảo biên bản làm việc theo yêu cầu, mục đích của đơn vị mình. Tuy nhiên, để đảm bảo nội dung được đầy đủ, các Biên bản làm việc thường bao gồm những nội dung chính như sau:

– Thời gian, địa điểm làm việc;

– Thành phần tham dự buổi họp, làm việc;

– Nội dung làm việc, các nội dung chính và kết luận buổi làm việc;

– Thời gian kết thúc buổi làm việc;

– Số trang, số bản của Biên bản làm việc;

– Chữ ký của các bên tham gia làm việc.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản sinh hoạt lớp

5. Các mẫu biên bản làm việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                          ………, ngày…… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc (1)………………………..

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ………. Tại…………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự (2):

 1. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nội dung làm việc (3):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung làm việc được các thành viên thông qua và cùng ký vào biên bản.

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu biên bản làm việc của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An