banner

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội là một trong những dịch vụ được người dân quan tâm nhất khi xin được tư vấn tại FBLAW. Do vậy, sau đây FBLAW xin giới thiệu dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội cho quý khách hàng có nhu cầu. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900088837 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

– Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn giữa các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tìm ra giải pháp đúng đắn trên cơ sở pháp luật nhằm xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đất đai.

2. Các trường hợp tranh chấp đất đai thường gặp như sau:

2.1 Tranh chấp việc xác định chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất có liên quan đến việc tranh chấp về ranh giới hành chính.

– Tranh chấp đòi đất, đòi tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

– Tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn.

– Tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

– Tranh chấp giữa những người sử dụng với nhau về ranh giới được phép sử dụng và quản lý giữa các thửa đất.

– Tranh chấp giữa người đi xây dựng vùng kinh tế mới với người địa phương

– Tranh chấp giữa các nông trường, lâm trường và các tổ chức sử dụng đất khác với người dân địa phương.

>>> Xem thêm: Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai

2.2 Tranh chấp đất đai mà chủ sở hữu đất sử dụng hợp pháp tranh chấp phát sinh trong quá trình người đó đang thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

– Tranh chấp về hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

– Tranh chấp do có người gây thiệt hại hoặc hạn chế quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình quyền sử dụng đất.

– Tranh chấp về mục đích sử dụng đất, đặc biệt là tranh chấp về đất nông nghiệp với đất lâm nghiệp, giữa đất trồng lúa với đất nuôi tôm, giữa đất trồng cao su với đất trồng cà phê, giữa đất nông nghiệp với đất thổ cư trong quá trình phân bố và quy hoạch sử dụng. theo quyết định giao đất.

– Tranh chấp về vấn đề giải tỏa mặt bằng phục vụ các công trình công cộng, lợi ích quốc gia và mức đền bù khi thực hiện giải tỏa.

3. Nguyên tắc giải quyết khi Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội
Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội

– Bảo đảm lợi ích của người sử dụng đất, nhất là lợi ích kinh tế, khuyến khích tự hòa giải tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân.

– Việc giải quyết tranh chấp đất đai phải luôn đảm bảo nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.

– Việc giải quyết nhằm mục đích ổn định kinh tế, xã hội, gắn với phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, tạo điều kiện cho lao động có việc làm, phù hợp với đặc điểm và quy hoạch của từng địa phương.

4. Tư vấn hướng giải quyết của Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội

– Hướng giải quyết thứ nhất: Tự hòa giải hoặc thông qua Hòa giải viên, Tổ hòa giải hoặc thông qua Luật sự

– Hướng giải quyết thứ hai: Hòa giải cơ sở (Tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp)

– Hướng giải quyết thứ ba: Khởi kiện tại Tòa án hoặc bằng còn đường thủ tục hành chính

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai tại Nghệ an

5. Trình tự Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội

5.1 Tự thương lượng, hòa giải (Pháp luật không bắt buộc các bên có tranh chấp phải tự thương lượng hòa giải)

+ Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

+ Cá nhân có thể tự hòa giải với nhau hoặc thông qua hòa giải viên, tổ hòa giải (theo quy định tại Luật hòa giải cơ sở 2013) hoặc thông qua Luật sư để tiến hành hòa giải tranh chấp)

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội
Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội

5.2 Hòa giải tại cơ sở (Hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp)

– Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

– Hòa giải tranh chấp đất đai ở UBND cấp xã sẽ xảy tra 1 trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Hòa giải thành (kết thúc tranh chấp đất đai)

+ Nếu có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì UBND cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân.

Lưu ý: Sau khi có văn bản hòa giải thành thì các chủ thể có quyền làm đơn để Tòa án công nhận hòa giải thành ngoài tòa án

Trường hợp 2: Hòa giải không thành

Hòa giải không thành nếu muốn giải quyết việc tranh chấp thì theo 02 hướng sau:

– Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết. Nếu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các bên có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo pháp luật tố tụng dân sự.

– Trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh quyền sử dụng đất thì có thể có thể yêu cầu UBND có thẩm quyền giải quyết

* Việc thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính được thực hiện như sau:

+ Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

+ Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

– Thời gian hòa giải tại UBND cấp xã: Không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

6. Công việc của Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội

– Nghiên cứu các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp;

– Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến vụ việc;

– Làm việc với khách hàng để thu thập thêm thông tin về vụ việc;

–  Tư vấn đánh giá tình trạng pháp lý và đề xuất phương án giải quyết vụ việc;

– Tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng thu thập, chuẩn bị tài liệu và chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ việc tại tòa án theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn cho khách hàng về thủ tục tố tụng áp dụng cho vụ việc trong quá trình cung cấp dịch vụ;

– Soạn thảo đơn khởi kiện, văn bản yêu cầu giải quyết tranh chấp, văn bản nêu ý kiến của khách hàng nộp cho ủy ban nhân dân, tòa án có thẩm quyền (trường hợp tòa án yêu cầu);

– Đọc, nghiên cứu, sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ việc có trong hồ sơ của Tòa án theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong quá trình tham gia tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm;

– Phân tích pháp lý đối với các chứng cứ hoặc lập luận của các bên có liên quan để đưa ra các lập luận và quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

– Đại diện cho khách hàng tham gia các buổi hòa giải theo quy định giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Công ty Luật FBLAW tự tin với những luật sư giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm sẽ đáp ứng được những yêu cầu từ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp và hài lòng nhất trong lĩnh vực luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội.

 Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987

Fanpage: Công ty Luật FBLAW

Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An