banner

Điều kiện và điều khoản cơ bản về trái phiếu doanh nghiệp cần biết

Điều kiện và điều khoản cơ bản về trái phiếu doanh nghiệp cần biết là gì? Pháp luật hiện nay có quy định như thế nào về trái phiếu. Công ty Luật FBLAW sẽ cung cấp thông tin chi tiết về trái phiếu đến bạn thông qua bài viết sau.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 168/2018/NĐ-CP Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 81/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

2. Kỳ hạn trái phiếu và khối lượng phát hành

– Kỳ hạn trái phiếu do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt phát hành căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp và tình hình thị trường.

– Khối lượng phát hành trái phiếu sẽ do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt, căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và khả năng huy động của thị trường trong tùng thời kỳ.

3. Mệnh giá trái phiếu

Hiện nay, mệnh giá trái phiếu phụ thuộc vào thị trường phát hành:

 • Trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước: mệnh giá là 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam
 • Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành

4. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu

– Đồng tiền phát hành trái phiếu được quy định như sau:

 • Đối với trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước: đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam
 • Đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế: đồng tiền phát hành thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành
 • Đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cùng loại với đồng tiền phát hành

5. Hình thức trái phiếu

Hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành do doanh nghiệp quyết định dựa trên quy định tại thị trường phát hành. Trái phiếu có thể được phát hành dưới các hình thức sau: Chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

6. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu

– Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể xác định theo một trong các phương thức:

 • Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu
 • Lãi suất thả nổi
 • Kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi

– Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi: doanh nghiệp phát hành phải nêu cụ thể cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa tại phương án phát hành. Công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng.

– Doanh nghiệp quyết định lãi suất danh nghĩa cho từng đợt phát hành phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ.

– Đồng thời lãi suất cho tổ chức tín dụng phát hành phải tuân thủ quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7. Loại hình trái phiếu

Trái phiếu gồm 2 loại hình sau:

 • Trái phiếu không chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền
 • Trái phiếu chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền

8. Hạn chế trong giao dịch trái phiếu

– Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của phát luật.

– Sau thời gian trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quy định khác.

– Đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về giao dịch tại thị trường phát hành.

Trên đây là những điều kiện và điều khoản cơ bản về trái phiếu mà doanh nghiệp cần biết khi có ý định phát hành trái phiếu theo quy định mới nhất của pháp luật. Nếu có bất cứ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ với Công ty LUẬT FBLAW chúng tôi để được đội ngũ Luật sư và chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0961.156.954 – Hotline: 0973.098.987
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng./.