banner

Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An

Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An

Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An là thủ tục pháp lý phức tạp được nhiều khách hàng tìm hiểu khi đến với công ty chúng tôi. Vì vậy với đội ngũ Luật sư Công ty Luật FBLAW chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn các vấn đề pháp lý xoay quanh lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp:

 • Nhà đầu tư có sự thay đổi về số lượng nhà đầu tư, thông tin của nhà đầu tư (về số hộ chiếu, chỗ ở hiện tại, …)
 • Tên dự án đầu tư được thay đổi khác so với tên cũ trước đó.
 • Mục tiêu của dự án: nhà đầu tư muốn bổ sung, thay đổi, thay thế hoặc giảm đi mục tiêu so với dự án ban đầu.
 • Quy mô dự án: khi nhà đầu tư muốn tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm sản xuất so với ban đầu
 • Địa điểm thực hiện dự án: khi nhà đầu tư thay đổi địa điểm thực hiện dự án sang địa điểm khác
 • Tổng vốn đầu tư của dự án trong đó có vốn góp và vốn vay: khi nhà đầu tư muốn thay đổi vốn góp và vốn vay
 • Thời hạn hoạt động của dự án khi nhà đầu tư thay đổi, kéo dài hoặc giảm số năm thực hiện dự án đầu tư
 • Tiến độ thực hiện dự án: kéo dài tiến độ bắt đầu thực hiện dự án về xây dựng nhà xưởng, góp vốn, dự án đi vào hoạt động, …
 • Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư khi thực hiện các mục tiêu của dự án

2. Hồ Sơ Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An
Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An

2.1 Thay đổi Tên của chủ đầu tư; Tên Dự án;

Cụ thể theo Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP  quy định về Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thì hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư
 • Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

2.2 Thay đổi Mục tiêu, Quy mô, Địa điểm, Diện tích, Vốn,  Tiến độ dự án

Thì nhà đầu tư cần nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm các giấy tờ được quy định theo Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư
 • Tài liệu liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

2.3 Thay đổi khi chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

Nhà đầu tư cần nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm các giấy tờ như sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án
 • Hợp đồng và hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư
 • Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

2.4 Thay đổi khi chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm

Nhà đầu tư cần nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm các giấy tờ như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư giữa bên nhận bảo đảm và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

-Hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng cấp tín dụng hoặc hợp đồng mua bán nợ (nếu có);

– Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận giao dịch bảo đảm (nếu có);

– Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp bên nhận bảo đảm, cơ quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản (nếu có);

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Văn bản xác nhận của bên nhận bảo đảm về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm.

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An mới nhất

2.5 Thay đổi trong trường hợp trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

Nhà đầu tư cần nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm các giấy tờ như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

– Quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có

– Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung

2.6 Trường hợp sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp

Nhà đầu tư cần nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm các giấy tờ như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm góp vốn

– Thỏa thuận của các cổ đông, thành viên về việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đang hoạt động

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư góp vốn, nhà đầu tư nhận góp vốn

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của bên góp vốn;

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

2.7 Khi sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh

Nhà đầu tư cần nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm các giấy tờ như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm hợp tác kinh doanh;

– Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp tác kinh doanh

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và và tài sản khác gắn liền với đất;

– Bản sao một trong các tài liệu sau của bên tham gia hợp tác kinh doanh: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết điều chỉnh và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An
Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Hoặc Ban Quản lý KCN (khu công nghiệp), khu công nghệ cao hoặc khu chế xuất và các đặc khu kinh tế có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu đó.

>>> Xem thêm: Xin gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư mới nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An của đội ngũ Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline:  0973.098.987
 • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

 

 • Mẫu kết luận giám định pháp y tử thi mới nhất

  Mẫu kết luận giám định pháp y tử thi mới nhất là một bản kết luận cuối cùng về kết quả của quá trình giám định pháp […]

 • Chi phí lãi vay

  Chi phí lãi vay mới nhất

  Chi phí lãi vay mới nhất là vấn đề đang được cá nhân, tổ chức quan tâm khi thực hiện các hợp đồng vay trong những […]

 • Mẫu phụ lục hợp đồng

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ không tránh khỏi trường hợp muốn bổ sung, thay đổi, sửa chữa Hợp đồng. Khi đó, […]