banner

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì? Đặc điểm của cổ phiếu? Cổ phiếu có những loại nào? Sự khác nhau giữa những loại cổ phiếu đó là gì? Hãy cùng Công ty Luật FBLAW tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Quyền sở hữu của cổ đông trong công ty cổ phần tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông nắm giữ. Vì vậy, cổ phiếu còn được gọi là chứng khoán vốn.

>>>> Xem thêm: Trái phiếu là gì?

2. Đặc điểm của cổ phiếu

 • Không có kỳ hạn và không hoàn vốn
 • Cổ tức không ổn định và phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Giá của cổ phiếu biến động mạnh theo thị trường
 • Tính thanh khoản cao. Cổ phiếu có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng. Tuy nhiên, đặc điểm này cũng phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty phát hành cổ phiếu và mối quan hệ cung – cầu trên thị trường chứng khoán.
 • Có tính lưu thông
 • Tính rủi ro cao. Tính rủi ro của cổ phiếu phụ thuộc vào thông tin và tình hình phát triển của doanh nghiệp cũng như tình hình chính trị của quốc gia, toàn thế giới.

3. Các loại cổ phiếu

Cổ phiếu là gì?
Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông): Dùng để xác định quyền sở hữu của các cổ đông. Người nắm giữ cổ phiếu này sẽ có quyền quản lý và kiểm soát công ty hay tham gia vào các cuộc họp HĐQT, cũng như bỏ phiếu quyết định vào các vấn đề lớn của công ty.

Cổ phiếu ưu đãi: Tuỳ vào từng loại hình ưu đãi mà người nắm giữ sẽ hoặc được hưởng một số đặc quyền hơn hoặc bị hạn chế một số quyền so với cổ đông phổ thông.

Có ba loại cổ phiếu ưu đãi phổ biến:

 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Được trả cổ tức cao hơn người nắm cổ phiếu phổ thông nhưng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông hay đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát.
 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Người nắm giữ cổ phiếu này được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được thoả thuận trước. Nhưng người nắm cổ phiếu này cũng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họ ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát.
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có các quyền khác như cổ đông phổ thông bao gồm quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT và Ban Kiểm soát; nhưng không được chuyển nhượng cổ phiếu đó cho người khác.

>>> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

4. So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Tiêu chí

Cổ phiếu thường (phổ thông)

Cổ phiếu ưu đãi

Phát hành Bắt buộc phát hành đối với công ty cổ phần Phát hành theo chính sách công ty và không bắt buộc
Các loại cổ phiếu – Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

– Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

– Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

– Cổ phiếu ưu đãi khác theo quy định công ty

Lợi tức Lợi tức ổn định và tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Sau khi trả lợi tức cho trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi Lợi tức ổn định theo tỷ lệ cố định trên mệnh giá. Tuỳ vào các loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau mà chính sách chia cổ tức cũng khác nhau.
Cổ tức Thay đổi dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty  Cổ tức cố định
Quyền biểu quyết Có quyền biểu quyết  

Không có quyền biểu quyết, trừ Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

 

Khả năng chuyển đổi Không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường
Khả năng chuyển nhượng Có thể chuyển nhượng tự do Không thể chuyển nhượng tự do

5. Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu là gì?
Cổ phiếu là gì?

Tiêu chí

Trái phiếu

Cổ phiếu

Chủ thể phát hành Doanh nghiệp, chính phủ hoặc ngân hàng, đơn vị tài chính Công ty cổ phần
Bản chất Là chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành, người sở hữu trái phiếu là chủ nợ Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu cổ phiếu là cổ đông công ty
Quyền của chủ sở hữu – Người sở hữu không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.

 

 

– Người sở hữu trái phiếu được trả lãi định kì, lãi suất ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

– Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần trở thành cổ đông của công ty và tuỳ thuộc vào loại cổ phần họ nắm giữ, học có những quyền khác nhau trong công ty.

– Được chia lợi nhuận của công ty, tuy nhiên lợi nhuận này không ổn định mà phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Thời gian sở hữu Có thời hạn nhất định được ghi trong trái phiếu và được rút trước kì hạn Không có xác định thời hạn và không được rút vốn trực tiếp
Tính rủi ro Mức độ rủi ro thấp hơn vì được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu Mức độ rủi ro cao hơn vì được thanh toán sau khi thanh toán hết các nghĩa vụ khác

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật FBLAW về Cổ phiếu là gì? Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến Cổ phiếu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 1900.0888.37
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An