banner

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là gì? Đặc điểm của trái phiếu? Sự khác nhau trái phiếu và cổ phiếu là gì? Hãy cùng Công ty Luật FBLAW tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành buộc phải trả cho người sở hữu trái phiếu với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một khoản lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp, một tổ chức chính quyền như chính quyền hoặc kho bạc nhà nước.

2. Đặc điểm của trái phiếu

 • Bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp hoặc chính phủ đều có thể mua trái phiếu. Trên trái phiếu có thể ghi tên trái chủ được gọi là phiếu ghi danh hoặc có thể không ghi tên được gọi là trái phiếu vô danh.
 • Trái chủ là người cho nhà phát hành vay. Trái chủ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.
 • Chủ thể phát hành trái phiếu không chỉ có Công ty, mà còn có Chính phủ Trung ương và chính quyền địa phương.
 • Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Bản chất của trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho các chủ trái phiếu trước, sau đó mới chia cho các cổ đông.

3. Phân loại trái phiếu

Trái phiếu là gì?
Trái phiếu là gì?

Phân loại theo người phát hành

 • Trái phiếu của doanh nghiệp: Là những trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần và công ty TNHH phát hành để tăng vốn hoạt động. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại và rất đa dạng.
 • Trái phiếu Chính phủ: Được ban hành để thoả mãn nhu cầu chi tiêu ngân sách của Chính phủ. Chính phủ là nhà phát hành trái phiếu uy tín bậc nhất trên thị trường và mang lại ít rủi ro nhất.
 • Trái phiếu của các ngân hàng, đơn vị tài chính: Phát hành để tăng lượng vốn hoạt động.

Phân loại theo lợi tức trái phiếu

 • Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.
 • Trái phiếu có lãi suất biến đổi (gọi là lãi suất thả nổi): Là loại trái phiếu mà lợi tức sẽ được trả trong thời kỳ có sự khác nhau và được tính theo một lãi suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu.
 • Trái phiếu có lãi suất bằng không: Là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành

 • Trái phiếu bảo đảm: Là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất khả năng thanh toán, thì trái chủ có quyền thu và bán tài sản đó để thu hồi lại số tiền người phát hành còn nợ. Trái phiếu bảo đảm thường bao gồm một số loại chủ yếu sau: Trái phiếu có tài sản cầm cố và Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ.
 • Trái phiếu không bảo đảm: Là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật bảo đảm mà chỉ bảo đảm bằng uy tín của người phát hành.

  Phân loại dựa vào hình thức trái phiếu

 • Trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu không ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành.
 • Trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu có ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành.

Phân loại dựa vào tính chất trái phiếu

 • Trái phiếu có thể chuyển đổi: Là loại trái phiếu của công ty cổ phần mà trái chủ được quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó. Việc này được quy định cụ thể về thời gian và tỷ lệ khi mua trái phiếu.
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: Là loại trái phiếu có kèm theo phiếu cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.
 • Trái phiếu có thể mua lại: Là trái phiếu cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần hay toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

4. Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu

Trái phiếu là gì?
Trái phiếu là gì?

Điểm giống nhau:

 • Đều xác nhận, thể hiện quyền lợi nhà đầu tư nhận được khi mua hay sở hữu cổ phiếu, trái phiếu của đơn vị, tổ chức phát hành
 • Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
 • Nhà đầu tư có thể sử dụng cổ phiếu, trái phiếu để thực hiện các giao dịch như trao đổi mua bán, chuyển nhượng, cầm có hay thế chấp cho người khác
 • Người sở hữu trái phiếu, cổ phiếu sẽ nhận được lãi suất tương ứng do nhà phát hành công bố
 • Đều là hình thức xoay và thu hút vốn đầu tư từ đơn vị, tổ chức phát hành

 Điểm khác nhau:

Tiêu chí

Trái phiếu

Cổ phiếu

Chủ thể phát hành

Doanh nghiệp, chính phủ hoặc ngân hàng, đơn vị tài chính Công ty cổ phần

Bản chất

Là chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành, người sở hữu trái phiếu là chủ nợ Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu cổ phiếu là cổ đông công ty

Quyền của chủ sở hữu

– Người sở hữu không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.

 

 

– Người sở hữu trái phiếu được trả lãi định kì, lãi suất ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

– Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần trở thành cổ đông của công ty và tuỳ thuộc vào loại cổ phần họ nắm giữ, học có những quyền khác nhau trong công ty.

– Được chia lợi nhuận của công ty, tuy nhiên lợi nhuận này không ổn định mà phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Thời gian sở hữu

Có thời hạn nhất định được ghi trong trái phiếu và được rút trước kì hạn Không có xác định thời hạn và không được rút vốn trực tiếp

Tính rủi ro

Mức độ rủi ro thấp hơn vì được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu Mức độ rủi ro cao hơn vì được thanh toán sau khi thanh toán hết các nghĩa vụ khác

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật FBLAW về Trái phiếu là gì? Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến trái phiếu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 1900.0888.37
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An