banner

Đăng ký giấy phép kinh doanh mới nhất

Dang-ky-giay-phep-kinh-doanh-moi-nhat

Đăng ký giấy phép kinh doanh là hoạt động mà các doanh nghiệp cần phải tiến hành khi muốn thành lập công ty. Giấy phép kinh doanh là giấy cho phép các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luật FBLAW, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh mới nhất cho Quý khách hàng.

1. Căn cứ pháp lý

2. Các loại hình kinh doanh

Cac-loai-hinh-kinh-doanh
Các loại hình kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các loại hình kinh doanh sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty TNHH
 • Công ty Cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Hộ kinh doanh

Mỗi loại hình kinh doanh đều có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau nên tuỳ thuộc vào số lượng thành viên, vốn, quy mô… mà cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp.

Quý khách hàng có thể xem thêm bài viết: Ưu điểm, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

3. Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh mới nhất

Tuỳ vào từng loại hình kinh doanh mà hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh là khác nhau. Ví dụ:

a. Công ty TNHH 1 thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên (Theo mẫu tại Phụ lục I-2 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân. Bản sao Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức và Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền đối với thành viên, cổ đông là tổ chức.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Hộ kinh doanh

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản uỷ quyền của các thành viên hộ kinh doanh cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

4. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh mới nhất

Thu-tuc-dang-ky-.giay-phep-kinh-doanh-moi-nhat
Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh mới nhất

a. Đối với hộ kinh doanh

 • Tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

b. Đối với loại hình công ty, doanh nghiệp

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sử đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

>>> Xem thêm: Đăng ký giấy phép kinh doanh tại Hà Tĩnh 2021

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư Công ty Luật FBLAW về đăng ký giấy phép kinh doanh mới nhất. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh mới nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.