banner

Các quy định mới về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Từ tháng 7 năm 2023, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các quy định mới về quy trình thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau, Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Chủ hộ kinh doanh là một trong các đối tượng sau:

– Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh;

– Người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Lưu ý:

+ Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

+ Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

>>> Xem thêm: Thành lập hộ kinh doanh tại thành phố Vinh Nghệ An

2. Các quy định mới về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thứ nhất, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung một Điều quy định về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh. Cụ thể như sau:

Nếu như trước đây, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh sẽ được thực hiện bởi cổng thông tin UBND huyện quản lý, thì theo quy định mới việc tiếp nhận sẽ do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các thông tin về hộ kinh doanh sẽ được  truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế với mục đích để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

Thứ hai, làm rõ một số khái niệm như:

“Đăng ký hộ kinh doanh”: là việc hộ kinh doanh

 • Đăng ký nội dung về đăng ký kinh doanh và
 • Đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Đăng ký hộ kinh doanh bao gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định.

“Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”:

Là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hộ kinh doanh đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh.

“Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh:

 • Là một cấu phần của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu hộ kinh doanh để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh

Đây là các khái niệm cơ bản để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh trên cổng thông tin điện tử cũng như việc liên thông đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

Thứ ba, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT cũng đã bổ sung khái niệm về mã số hộ kinh doanh. Như vậy, hộ kinh doanh sẽ có 2 mã số được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đó là:

 • Mã số đăng ký hộ kinh doanh (được cấp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP),và
 • Mã số hộ kinh doanh.

Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh, được sử dụng để thực hiện liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, phục vụ công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về hộ kinh doanh.

Bổ sung phương thức đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Bên cạnh phương thức nộp thông thường như trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, qua dịch vụ bưu chính, hiện nay, cho phép hộ kinh doanh tiến hành thủ tục qua mạng thông tin điện tử.

Bổ sung hướng dẫn về việc ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ban hành kèm theo 23 mẫu biểu sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh theo cơ chế liên thông. Cụ thể:

Bổ sung 04 mẫu biểu mới, cụ thể:

Phụ lục số III-7: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục số VI-2: Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh

Phụ lục số VI-3: Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục số VI-13: Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử;

– Sửa đổi 19 mẫu biểu: Mẫu hóa các trường thông tin đăng ký hộ kinh doanh phục vụ công tác liên thông. Bổ sung thông tin về mã số hộ kinh doanh. Bổ sung thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, …;

– Bãi bỏ 01 mẫu biểu (Phụ lục số VI-14: Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

>>> Xem thêm: Những hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

3. Trình tự thủ tục thành lập hộ kinh doanh

* Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý chủ hộ kinh doanh: CMND/CCCD/Hộ chiếu,…
 • Bản sao biên bản họp thành viên việc thành lập hộ kinh doanh. (Trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh)
 • Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền nộp hồ sơ)

Thẩm quyền giải quyết: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

– Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận cho hộ kinh doanh.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

+ Khi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đủ điều kiện. Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;

Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế nhận thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Tiến hành tự động kiểm tra sự phù hợp của thông tin theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.

+ Trường hợp thông tin phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế. Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động tạo mã số hộ kinh doanh và thực hiện phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với hộ kinh doanh. Đồng thời truyền các thông tin này sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

+ Trường hợp thông tin không phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế. Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động phản hồi về việc thông tin không phù hợp và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

Bước 3: Trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp:

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ:

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Công dân đến nhận kết quả và nộp lệ phí.

Lệ phí: Theo quy định của từng địa phương quy định lệ phí khác nhau.

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số:

– Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin. Tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ. Và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An