banner

Những hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Nhung-ho-tro-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-chuyen-doi-tu-ho-kinh-doanh

Những hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh là một trong những quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định 80/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

I. Những hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh từ ngày 15/10/2021

Theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh từ ngày 15/10/2021 sẽ nhận được những hỗ trợ sau:

1. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

UBND cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tư vấn, hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp về:

>>>> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty nhanh chóng, uy tín, giá rẻ

Hình thức gửi đề nghị hỗ trợ:

 • Gửi đề nghị hỗ trợ trực tiếp tại Sở kế hoạch và Đầu tư
 • Gửi đề nghị hỗ trợ trực tuyến đến Sở kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ đề nghị gồm:

 • Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
 • bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khau thuế trong thời gian 01 năm trước khi chuyển đổi

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung nêu trên cho doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp

ho-tro-dang-ky-doanh-nghiep-cong-bo-thong-tin-doanh-nghiep

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được:

 • Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

3. Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp

>>>> Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất

4. Hỗ trợ lệ phí môn bài

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
Nhung-ho-tro-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-chuyen-doi-tu-ho-kinh-doanh
Nhung-ho-tro-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-chuyen-doi-tu-ho-kinh-doanh

5. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Cơ quan hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn: Sở Tài chính

II. Quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ

 • Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật
 • Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020, doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

 • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng
 • Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

3. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhung-ho-tro-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-chuyen-doi-tu-ho-kinh-doanh
Nhung-ho-tro-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-chuyen-doi-tu-ho-kinh-doanh
 • Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
 • Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện
 • Nhà nước hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực
 • Việc hỗ trợ sử dụng nguồn lực Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật
 • Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Trường hợp nhiều doanh nghiệp cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật FBLAW về những hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 1900.0888.37
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An