banner

Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bằng phiếu yêu cầu

Cá nhân, tổ chức muốn biết được các thông tin về một thửa đất. Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bằng phiếu yêu cầu như thế nào? Để giải đáp vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau đây . Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC.

                                              Mẫu số 01/PYC

>>>Xem thêm:Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Những dữ liệu đất đai được cung cấp khi yêu cầu

Khi yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bằng phiếu yêu cầu thì yêu cầu có thể khai thác được các thông tin đất đai sau:

– Thửa đất

– Người sử dụng đất

– Quyền sử dụng đất

– Tài sản gắn liều với đất

– Tình trạng pháp lý

– Lịch sử biến động

– Quy hoạch sử dụng đất

– Trích lục bản đồ

– Trích sao GCNQSDĐ

– Giao dịch đảm bảo

– Hạn chế về quyền

– Giá đất

3. Hình thức nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, việc nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

– Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

– Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

– Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

4. Trình tự cung cấp dữ liệu đất đai

Trình tự cung cấp dữ liệu đất đai như sau:(Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT)

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu.

– Bước 2: Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

– Bước 3: Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

5. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai

Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau: (Khoản 4 Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT)

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

6. Những trường hợp không cung cấp dữ liệu đất đai

Những trường hợp không cung cấp dữ liệu đất đai được quy định tại Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT như sau:

– Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

– Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

– Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

7. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai được quy định tại Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT như sau:

– Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

Đã có 59 địa phương thành lập Văn phòng đăng ký đất đai ...

                                            (Ảnh internet)

>>>Xem thêm:Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất

Trên đây là toàn bộ nội dung về “Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bằng phiếu yêu cầucủa Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An