banner

Tư vấn giấy phép đầu tư tại Hà Tĩnh

tu-van-giay-phep-dau-tu-tai-Ha-Tinh

Tư vấn giấy phép đầu tư tại Hà Tĩnh là vấn đề rất quan trọng trong thời đại công nghiệp. Hiện nay, do vị thế địa lý, số lượng các nhà đầu tư nước ngoài có mặt tại Hà Tĩnh là rất lớn. Tuy nhiên, vấn đề về giấy phép lại không hề đơn giản. Bài viết dưới đây của FBLAW sẽ phần nào làm rõ cho Quý Khách hàng.

1.Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đầu tư năm 2020.
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản bằng giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định.

Theo quy định tại Điều 21 Luật Đầu tư 2020, có 5 hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể lựa chọn:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Thực hiện dự án đầu tư.
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Trường hợp nào cần xin cấp giấy phép đầu tư?

tu-van-giay-phep-dau-tu-tai-Ha-Tinh
tu-van-giay-phep-dau-tu-tai-Ha-Tinh
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp:

+) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+) Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

+) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Vậy trường hợp nào thì không phải thực hiện này?

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không thuộc các trường hợp: Có nhà đầu tư nước ngoài năm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

4. Điều kiện và hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

 • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật.
 • Nhà đầu tư có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch theo quy định tại khoản 3 điều 33 Luật Đầu tư 2020.
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:

 • Nhà đầu tư cần chuẩn bị Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân);

+) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân).

 • Nhà đầu tư chuẩn bị bản đề xuất dự án đầu tư (quy mô, vốn, phương án,…)
 • Bản sao một trong các tài liệu:

+) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư.

+) Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.

+) Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính.

+) Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 • Chuẩn bị bản Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Chuẩn bị bản Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

>>> Xem thêm: Tìm hiểu các hình thức hỗ trợ đầu tư

5. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

tu-van-giay-phep-dau-tu-tai-Ha-Tinh
tu-van-giay-phep-dau-tu-tai-Ha-Tinh

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư:

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì thẩm quyền thuộc về Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đó.
 • Đối với dự án đầu tư thực hiện tại 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thì thẩm quyền thuộc về cơ quan (ban quản lý/Sở kế hoạch và đầu tư) nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện:

+) Bước 1: Nộp hồ sơ:

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền (Nơi nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính).

+) Bước 2: Thẩm định hồ sơ:
Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thẩm định hồ sơ.

+) Bước 3: Thông báo sửa đổi bổ sung (trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi bổ sung).

Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung thì Cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Nhà đầu tư (gửi thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc) kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ của Nhà đầu tư.

+) Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đầu tư (Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ):

Trường hợp sau khi thẩm định xét thấy đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhậm đầu tư cho Nhà đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là một vài nội dung về Tư vấn giấy phép đầu tư tại Hà Tĩnh, nếu có bất cứ thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng hết mức có thể!

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.