banner

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hà Tĩnh 2023

Người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hà Tĩnh 2023 là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là một hoặc nhiều người và được phép thay đổi dựa theo quy định của pháp luật.

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được hiểu là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Căn cứ vào Khoản 1 và Khoản 2  Điều 13 của Luật doanh nghiệp 2020, người đai diện theo pháp luật có trách nhiệm sau đây:

–         Người thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

–         Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh , tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

–         Thông báo kịp thời đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này;

–         Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp có quyền thay thế, thêm mới, loại bỏ bớt người đại diện theo pháp luật. Sau đó, doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hà Tĩnh 2023:

 2.1. Thủ tục, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc Người Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau:

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài : Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
 • Số lượng hồ sơ : 01 Bộ

>>> Xem thêm: Thủ tục thành lập Doanh nghiệp

2.2. Trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu thay đổi người đại diện theo pháp luật
Mẫu thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả

 • Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc , kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
 • Lệ phí giải quyết: 100.000 đồng/ lần

Tại Hà Tĩnh, chủ doanh nghiệp sẽ đến phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh tại số 16, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Công ty Luật FBLAW chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến thành lập Công ty/Hộ kinh doanh và các thủ tục liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi vốn, các thủ tục khác…đảm bảo nhanh và tính chính xác nhất cho quý khách hàng khi đến với Công ty chúng tôi.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.