banner

Định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Đối với các tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì phải định giá. Định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp được tiến hành như thế nào? Cá nhân, tổ chức khi góp vốn thành lập doanh nghiệp chắc hẳn rất quan tâm đến vấn đề này. Công ty Luật FBLAW sẽ cung cấp thông tin chi tiết đến bạn.

1. Định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

 • Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
 • Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản thì mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn.

Theo quy định tại Điều 36 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

 • Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam

2. Thẩm quyền định giá tài sản góp vốn

Chủ thể có thẩm quyền định giá tài sản góp vốn bao gồm:

– Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp

 • Thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận
 • Tổ chức thẩm định định giá

– Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động:

 • Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh
 • Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá
 • Tổ chức thẩm định định giá

Trong trường hợp tài sản được tổ chức thẩm định định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

3. Trách nhiệm khi tiến hành định giá tài sản góp vốn

– Đối với tài sản khi góp vốn thành lập doanh nghiệp: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020

 • Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá
 • Liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế

– Đối với tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động: Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020

 • Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên hội đồng thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh, thành viên hội đồng quản tri đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm két thúc định giá
 • Liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế

Trên đây là toàn bộ những quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp về định giá tài sản góp vốn. Công ty Luật FBLAW chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn, người đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường khởi nghiệp và thành công.

Công ty Luật FBLAW tự tin với đội ngũ Luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý nhanh chóng, hiệu quả, chất lượng đảm bảo sự hài lòng cho Quý khách hàng.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0961.156.954 – Hotline: 0973.098.987
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng./.