banner

Thủ tục tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh

Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, khi bạn xảy ra trục trặc với hoạt đông kinh doanh của mình mà lại không tìm ra được giải pháp cấp bách thì việc lựa chọn tạm ngừng kinh doanh sẽ là một giải pháp tương đối phù hợp. Bài viết hướng dẫn bạn Làm thế nào để tiến hành thủ tục Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của địa điểm kinh doanh.

1. Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động.

2. Cách thức thực hiện

Hiện nay, ngoài việc tiến hành các thủ tục này một cách trước tiếp, Cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ có thể tiến hành công việc này qua trang mạng điện tử. Theo đó, người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

3. Thành phần hồ sơ
Để tiến hành việc tạm ngừng kinh doanh, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Xem tại đây);
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019​​​​​​​/TT-BKHĐT.

Trên đây là những gì cần thiết để bạn hoàn thành việc thông báo tới cơ quan chức năng về việc tạm ngừng kinh doanh. Nếu bạn gặp thắc mắc trong quá trình tiến hành các thủ tục này, hãy liên hệ với FBLAW để được tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Trân trọng.