banner

Mức lương cơ sở năm 2021

Mức lương cơ sở năm 2021 là gì? Hãy cùng Công ty Luật FBLAW tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Mức lương cơ sở năm 2021 là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 15/08/2018, lương cơ sở được hiểu là mức căn cứ để:

 • Tính toàn bộ các khoản liên quan đến lương và phụ cấp trong bảng lương, áp dụng với những đối tượng theo quy định của Nghị định;
 • Tính toán các loại chi phí phát sinh để phục vụ cho các hoạt động, sinh hoạt;
 • Tính các khoản  trích nộp của doanh nghiệp để chi trả hoặc thực hiện nghĩa vụ, tính các chế độ của người lao động được hưởng khi làm việc tại doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng năm 2021

2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở
Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở

–         Mức lương cơ sở  áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động( sau đây gọi là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị –  xã hội và được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở thị xã, phường, thị trấn( cấp xã), ở đơn vụ hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

–         Cơ sở pháp lý : Nghị định 72/2018/NĐ-CP

3. Cập nhật mức lương cơ sở năm 2021

–         Vào ngày 12/11/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách  nhà nước năm 2021,trong đó nêu rõ trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

 •  Như vậy, chính thức mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000/ tháng.

–         Theo đó, mức lương cơ sở  đối với cán nộ, công chức, viên chức và lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/ tháng căn cứ theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP

 •      Tác động của mức lương cơ sở năm 2021 đến người lao động :

–         Lương cơ sở năm 2021 được giữ nguyên bằng mức lương của năm 2020 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cơ bản của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang nhân dân, tiền trợ cấp thai sản lần 1 của lao động nữ sinh con và lao động nam có vợ sinh con.

–         Bên cạnh đó  cũng có một số đối tượng được hưởng lợi là người lao động tự do, thu nhập không theo căn cứ theo mức lương cơ sở. Theo đó mức đóng bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình năm 2021 sẽ không tăng theo lịch trình như hàng năm mà vẫn được giữ nguyên.

4. Mức lương cơ sở qua các năm

Muc-luong-co-so-nam-2021
Muc-luong-co-so-nam-2021

Mức lương cơ sở qua các năm như sau:

 •        Mức lương cơ sở năm 2013-2016:

–      Từ ngày 01/7/2013 –  đến múc lương cơ sở là 1.150.000 đồng/ tháng.

( Theo nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013)

 •        Mức lương cơ sở năm 2016 – 2017:

–         Từ ngày 01/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/ tháng

(theo nghị định 47?2016/NĐ-CP và nghị quyết 99/2015/QH13)

 •   Mức lương cơ sở năm 2017 – 2018:

–         Từ ngày 01/7/2017   đến 30/06/2018 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng / tháng.

( theo nghị định 47/2017/NĐ-CP và nghị quyết 27/2016/QH14)

 •    Mức lương cơ sở năm 2018 – 2019:

–         Từ ngày 01/7/2018 –  đến 30/6/2019 mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/ tháng

(Theo Nghị định 72/2018/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2018)

 •        Mức lương cơ sở năm 2019 – 2020

–          Từ ngày 01/7/2018 –  đến 30/6/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng /tháng.

(Theo nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11 năm 2018)

 •          Mức lương cơ sở từ 2020 trở đi :

Thực hiện điêu chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 lên 1.600.000 đồng , thực hiện từ 01/7/2020.

(Theo nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019)

Trên đây là bài viết của FBLAW về mức lương cơ sở năm 2021 gửi đến bạn đọc tham khảo, hãy liên hệ đến Công ty FBLAW nếu  bạn có thắc mắc để được giải đáp nhé!

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An