banner

Mẫu trích lục khai sinh bản sao

Mẫu trích lục khai sinh bản sao là một bản sao chính thức của giấy khai sinh, được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu trích lục khai sinh bản sao mới nhất năm 2023 và cách viết sẽ có trong bài viết của dưới đây. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu trích lục khai sinh bản sao là gì?

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân như: tên, quê quán, ngày sinh cá nhân, thông tin về cha mẹ người được đăng ký khai sinh, số định danh của người được khai sinh

Trích lục khai sinh bản sao là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện khai sinh  của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Bản sao trích lục Giấy khai sinh có 2 loại, bao gồm:

+ Bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

+ Bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

>>> Xem thêm: Xác định cha mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

2. Giá trị pháp lý của trích lục khai sinh bản sao

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Bản sao trích lục khai sinh được sử dụng thay thế bản chính giấy khai sinh khi thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự,…

3. Thủ tục xin trích lục khai sinh bản sao:

Bước 1: Người yêu có yêu cầu trích lục bản sao giấy khai sinh chuẩn bị hồ sơ gồm:

Tờ khai đề nghị bản sao Trích lục hộ tịch theo mẫu trong trường hợp người yêu cầu là cá nhân cung các giấy tờ nhân thân liên quan như:

Hộ chiếu hoặc CMND hoặc thẻ CCCD hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp xác nhận thông tin hộ tịch

Hoặc văn bản yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;

– Người thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ, văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu chính đến Cơ quan quản lý sổ hộ tịch hoặc Cơ quản quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia : https://dichvucong.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Bước 3: Chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý và trả kết quả

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

>>> Xem thêm: Điều điện và thủ tục đăng kết hôn theo quy định của pháp luật

4. Mẫu trích lục khai sinh bản sao mới nhất năm 2023 và cách viết

…………..………………..…………….

………………..………………….…….(1)

Số: (2)     /TLKS-BS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….…tháng ……năm 20….

 

TRÍCH LỤC KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….…………………..……….……………………………….…….….…

Ngày, tháng, năm sinh: ……………..………….……    ghi bằng chữ: ……………..…………….……………..……….….…….….…

…………………………………………..……….…………………………………..……….………………………………………….…….

Giới tính: ……………………….…………………. Dân tộc: …………………………….Quốc tịch: ……………………..………….………

Nơi sinh: …………………………..……….…………………………………..……….…………..………………………………………….

…………………………………………..……….…………………………………..……….………………………………………..…..…..

Quê quán: …………………………………………………………………..…………………………….…………………………..………

Số định danh cá nhân: ………………………….……..……..……………………………………………………………………………………………………….………..………

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ………………………………………………………………..…………………………….………..…….

Năm sinh:  …………………………..………… Dân tộc: ………………….……… Quốc tịch:  …………..……………………..………

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..……….………………………………..….…………………..

…………………………………………..……….…………………………………..……….…………………………………………….……

Họ, chữ đệm, tên người cha: ……………………………………………………………..…………..………………….…..………..….

Năm sinh:  …………………………..………… Dân tộc: ………………….……… Quốc tịch:  …………………….……………..…….

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..………………….………………………….………………….

…………………………………………..……….…………………………………..……….……………………………………………..…..

Đăng ký khai sinh tại(3) …………………………………………….. Số …………….……… ngày …..……/…..……/….………………..

Ghi chú:(4)……………………..……….…………………………………..……….……………………………………………..………….

 

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi trích lục khai sinh bản sao

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục.

Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:

– Tỉnh Nghệ An

–  Thành phố Vinh

– UBND phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

Hoặc:   Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

(2) Ghi theo số trong Sổ theo dõi việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh

Ví dụ:

– Uỷ ban nhân dân phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký khai sinh” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu trích lục khai sinh bản sao của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An