banner

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất được sử dụng trong một tổ chức muốn khi muốn mua bất kỳ một trang thiết bị hay cơ sở vật chất nào thì đều phải lập tờ trình để trình lên cấp trên, trường hợp được thông qua thì mới được xuất quỹ để mua trang thiết bị, Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau, Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ..

1. Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất là gì?

Tờ trình  là văn bản được dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc hay phê chuẩn một chủ trương, chính sách nào đó để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên. Với mỗi mục đích khác nhau, tờ trình sẽ có tên gọi cụ thể khác nhau

Mẫu Tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị là một văn bản được sử dụng để đề xuất và yêu cầu cấp trên cung cấp nguồn kinh phí để mua sắm các thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất cần thiết cho một tổ chức, công ty, hoặc đơn vị nào đó.

>>> Xem thêm: Mẫu tờ trình đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương

2. Mục đích tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất

Mục đích viết tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị là để đề xuất và yêu cầu cấp trên cung cấp nguồn kinh phí để mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho tổ chức, công ty hoặc đơn vị nào đó.

Viết tờ trình này có thể có các mục đích sau:

  • Nâng cấp hoặc thay thế trang thiết bị cũ: Trong quá trình hoạt động, các trang thiết bị có thể trở nên lỗi thời, hỏng hóc hoặc không đáp ứng được yêu cầu công việc. Viết tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị giúp đề xuất việc nâng cấp hoặc thay thế các trang thiết bị cũ để đảm bảo hiệu suất làm việc và đáp ứng nhu cầu công việc.
  • Mở rộng quy mô hoạt động: Khi tổ chức, công ty hoặc đơn vị mở rộng quy mô hoạt động, việc mua sắm thêm trang thiết bị là cần thiết để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị sẽ giúp đề xuất việc mua sắm các trang thiết bị mới để mở rộng khả năng sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.
  • Cải thiện chất lượng và hiệu suất công việc: Mua sắm trang thiết bị mới có thể giúp cải thiện chất lượng và hiệu suất công việc. Viết tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị giúp đề xuất việc mua sắm các trang thiết bị mới, tiên tiến hơn, có khả năng làm việc hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc của tổ chức.
  • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc an toàn: Có những trường hợp khi tổ chức, công ty hoặc đơn vị phải mua sắm các trang thiết bị mới để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc an toàn. Viết tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị giúp đề xuất việc mua sắm các trang thiết bị mới để tuân thủ các quy định pháp lý hoặc đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động.

3. Nội dung tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất

Khi soạn thảo tờ trình xin kinh phí để mua sắm, người soạn thảo cần phải lưu ý về trình bày văn bản và kết cấu tờ trình

– Quốc hiệu tiêu ngữ:

– Thời gian viết tờ trình: Ngày tháng năm viết tờ trình. Xác định thời gian viết tờ trình thực hiện mục đích đề xuất. Giúp thông tin về các khoảng thời gian và xác định ý nghĩa thực hiện tờ trình.

– Tên tờ trình:  Về việc…….

Xác định nội dung và mục đích viết tờ trình để thực hiện đề xuất gì? Tờ trình được cấp dưới thực hiện, nhằm đề xuất xin kinh phí cấp trên. Trong đó, thực hiện mục đích mua trang thiết bị, các cơ sở vật chất sử dụng trong hoạt động của đơn vị.

– Đối tượng, đơn vị tiếp nhận đề xuất:

Phần Kính gửi: …..

Gửi chủ thể tiếp nhận tờ trình, cũng là đối tượng có thẩm quyền xem xét đề xuất để giải quyết. Các chủ thể này thực hiện thẩm quyền theo quy định pháp luật.

– Nêu ra những căn cứ lập tờ trình xin kinh phí:

Các căn cứ thuyết phục để hướng đến nhu cầu mua trang thiết bị được đáp ứng. Phải cho thấy sự cần thiết cũng như vai trò, thực tế cần thiết của đơn vị. Trong đó, thiết bị đáp ứng các nhu cầu sử dụng sản xuất, hay phục vụ chất lượng, nhu cầu thiết yếu của người lao động.

Ví dụ: Căn cứ theo quyết định….của công ty;

Căn cứ theo tình hình thực tế:….

– Nội dung của tờ trình:

Trong phần này cần nêu rõ được lý do làm tờ trình, các mục đích sử dụng kinh phí. Đưa ra ý kiến đề xuất, kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ tạo điều kiện cho đề xuất được thực hiện.

Nhằm mục đích …. trình lên …. xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào: …. kính đề nghị ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí ….  Nêu cụ thể khoản mục chi phí, số lượng, đơn giá theo dự tính, thành tiền. Phải trình bày các nhu cầu mua sắm, giá tiền từng loại theo thị trường và tổng giá trị kinh phí cần được cấp.

>>> Xem thêm: Mẫu giấy đề nghị thanh toán

4. Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………../…………

……….., ngày ….., tháng ……., năm …………

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào tình hình thực tế tại …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ quyết định số …../QĐ-… ngày…..tháng…..năm…. của….. về việc ………………………………………………………………………..

Do nhu cầu cấp thiết cần hiện nay tại đơn vị xét thấy cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác ……-…. kính trình đến…………..xin chủ trương sử dụng kinh phí năm ………. để tiến hành, thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

STT Khoản mục chi phí Số lượng Đơn giá (dự tính) Thành tiền

Tổng cộng: ………. đồng (Bằng chữ: ………….)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của……

Trưởng phòng

(Ký tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An