banner

Ký quỹ là gì? Quyền và nghĩa vụ các bên trong ký quỹ

Ký quỹ là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ là gì? Là câu hỏi rất nhiều quý khách hàng đặt ra cho FBLAW. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc. Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Kỹ quỹ là gì?

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Ký quỹ là hành động hoặc quy trình xác nhận và chứng thực việc đặt một khoản tiền hoặc tài sản vào một quỹ hoặc tài khoản riêng biệt để đảm bảo tính xác thực và tính chất riêng biệt của quỹ đó, hay nói cách khác, ký quỹ là việc cá nhân/tổ chức thực hiện việc gửi tiền gửi không có kỳ hạn hoặc có kỳ hạn của một công ty hay một tổ chức tại ngân hàng có dịch vụ gửi tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ khác.

>>> Xem thêm: Ký quỹ là gì?

2. Chủ thể tham gia trong ký quỹ:

Trong một giao dịch ký quỹ, luôn có sự tham gia của 3 bên gồm:

  • Bên ký quỹ: là bên đã gửi một lượng tiền, tài sản vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng.
  • Bên nhận ký quỹ: là bên sẽ được thanh toán, bồi thường thiệt hại từ tài khoản ký quỹ. Với điều kiện là đã đến thời hạn nhưng bên ký quỹ không thực hiện nghĩa vụ đối với mình.
  • Tổ chức tín dụng: là chủ thể giữ tài sản ký quỹ, sẽ dùng tài sản này để thanh toán bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm hợp đồng khi có sự cố xảy ra.
  • Cac trường hợp thực hiện ký quỹ

3. Ký quỹ được thực hiện trong một số trường hợp nào?

– Ký quỹ bảo lãnh: Nhà đầu tư phải ký quỹ/phải bảo lãnh để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại tổ chức tín dụng (thoe Điều 35 Nghị định 31/2021/NĐ-CP).

– Ký quỹ L/C. L/C là từ viết tắt của Letter of credit (thư tín dụng). Đây là thư do ngân hàng lập dựa vào yêu cầu của các bên nhập và xuất khẩu. Và ngân hàng là tổ chức trung gian để cam kết sẽ thanh toán một phần/toàn bộ số tiền trong giao dịch của hai bên.

– Ký quỹ để được phép hoạt động một số ngành, nghề như:

Kinh doanh lữ hành nội địa phải ký quỹ 100 trệu đồng

Kinh doanh dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng…

4. Trình tư, thủ tục thực hiện ký quỹ

Việc gửi tài sản có giá vào tổ chức tín dụng để thực hiện ký quỹ được thực hiện theo quy định về tín dụng; Về bản chất, đây chính là hoạt động gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ nào đó theo thoả thuận của các bên.

Do đó, tuỳ vào từng ngân hàng cụ thể, người ký quỹ và người có quyền lợi liên quan sẽ thực hiện việc ký quỹ theo thủ tục của từng ngân hàng hướng dẫn về mẫu hợp đồng, loại tài sản, lãi suất và mức ký quỹ thì thực hiện theo thoả thuận của các bên.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho vay tiền có thế chấp tài sản bảo đảm

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ

Căn cứ Điều 40 Nghị định 21/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/05/2021 quy định nội dung trên như sau:

1, Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ có quyền, nghĩa vụ:

a) Hưởng phí dịch vụ;

b) Yêu cầu bên có quyền thực hiện đúng thỏa thuận về ký quỹ để được thanh toán nghĩa vụ từ tiền ký quỹ;

c) Thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền trong phạm vi tiền ký quỹ;

d) Hoàn trả tiền ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền và khi chấm dứt ký quỹ;

đ) Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

2. Bên ký quỹ có quyền, nghĩa vụ:

a) Thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ về điều kiện thanh toán theo đúng cam kết với bên có quyền;

b) Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này

Được trả lãi trong trường hợp có thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ;

c) Rút bớt, bổ sung tiền ký quỹ hoặc đưa tiền ký quỹ tham gia giao dịch dân sự khác trong trường hợp bên có quyền đồng ý;

d) Nộp đủ tiền ký quỹ tại tổ chức tín dụng nơi ký quỹ;

đ) Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

3. Bên có quyền trong ký quỹ có quyền, nghĩa vụ:

a) Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán nghĩa vụ đầy đủ, đúng hạn trong phạm vi tiền ký quỹ.

b) Thực hiện đúng thủ tục theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nơi ký quỹ trong việc thực hiện quyền tại điểm a khoản này;

c) Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về Ký quỹ là gì? Quyền và nghĩa vụ các bên trong ký quỹ của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An