banner

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán là văn bản sử dụng trong trường hợp người lao động đã chi phục vụ hoạt động công ty nhưng chưa được thanh toán. Hoặc trong trường hợp chưa được tạm ứng trong việc tổng hợp các khoản chi đã chi có chứng từ kèm theo để được thanh toán. Vậy Giấy đề nghị thanh toán là gì? Giấy đề nghị thanh toán được sử dụng trong trường hợp nào? Nội dung giấy đề nghị thanh toán? Mẫu giấy đề nghị thay toán

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Người lao động trong quá trình thực hiện công việc cho công ty không tránh khỏi các trường hợp phát sinh một số khoản chi phục vụ cho công việc, hoạt động của công ty. Vì vậy, khi người lao động sau khi thanh toán các khoản phí hợp lý như: chi phí ăn, ở, đi lại khi đi công tác, mua văn phòng phẩm,… Lúc này, giấy đề nghị thanh toán sẽ giúp người lao động nhận lại số tiền đã chi phục vụ công việc.

Giấy đề nghị thanh toán là giấy tờ được sử dụng khi cá nhân muốn cơ quan, tổ chức thanh toán tiền khi đã chi phục vụ nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng. Giấy đề nghị thay toán sẽ liệt kê khoản tiền, ai là người chi, lý do chi, ngày tháng đã chi cho công việc nào đó và cần được tiến hành thanh toán, hoàn trả lại cho người làm đơn.

2. Giấy đề nghị thanh toán được sử dụng trong trường hợp nào?

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;

– Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);

– Căn cứ để tiến hành thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

>>> Xem thêm: Điểm mới nổi bật của luật doanh nghiệp 2020

3. Quy trình để người lao động được thanh toán khoản tiền đã chi.

  • Bước 1: Người lao động mua hàng hoặc sau khi chi tiêu vì mục đích phục vụ công việc lập giấy đề nghị thanh toán.
  •  Bước 2: Nộp phiếu đề nghị thanh toán đến bộ phận kế toán công ty. Phiếu đề nghị thanh toán sẽ được xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

  • Bước 3: Nhận số tiền được thanh toán theo phiếu chi của kế toán và ký tên vào phiếu chi và sổ sách kế toán

4. Giấy đề nghị thanh toán có làm căn cứ để tính vào doanh thu tính thuế không?

Câu trả lời là không? Bởi tại các văn bản thuộc lĩnh vực thuế, giấy đề nghị thanh toán không nằm trong dạng chứng từ được xét duyệt chi phí hợp lý hợp lệ đối với cơ quan thuế. Tuy nhiên, đây là một trong những thủ tục để thanh toán mà chế độ kế toán hướng dẫn để áp  dụng.

>>> Xem thêm: Tra cứu thông tin doanh nghiệp qua mã số thuế

5. Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán được quy định tại từng văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, thường thì Giấy đề nghị thanh toán sẽ có những nội dung cụ thể như sau:

  •  Tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.
  •  Họ tên, bộ phận đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.
  •  Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.
  • Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.

Dưới đây là một số mẫu giấy đề nghị thanh toán ở một số văn bản pháp luật, bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu dưới đây:

Mẫu số 1: Dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đơn vị:……………….

Mẫu số 05 – TT

Địa chỉ:………………

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…….tháng……..năm…….

 

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:………………..(Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo…………chứng từ gốc).

 

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Mẫu số 2: 

Đơn vị: …………………….

Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu ban hành tại các Thông tư hoặc được tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu đơn đề nghị thanh toán của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline:  0973.098.987
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An