banner

Mẫu quyết định nghỉ việc

Ngày nay xã hội ngày càng phát triển dẫn đến việc thị trường lao động cũng biến động. Doanh nghiệp muốn cắt  giảm nhân sự hay người lao động muốn thay đổi môi trường làm việc để có thể “nghỉ việc” thì cần phải có quyết định thôi việc của doanh nghiệp. Vậy mẫu quyết định nghỉ việc là gì ? Sử dụng quyết định nghỉ việc trong trường hợp nào? Các quy định pháp luật về trợ cấp xã hội khi có quyết định nghỉ việc? Soạn thảo quyết định nghỉ việc ra sao? Mẫu quyết định nghỉ việc.

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ

1. Mẫu quyết định nghỉ việc.

Mẫu quyết định nghỉ việc là văn bản hành chính nội bộ thông dụng được sử dụng trong các công ty, doanh nghiệp, khi có quyết định cho người lao động nghỉ việc tại đó. Việc nghỉ việc có thể xuất phát theo ý chí chủ quan của người lao động hay người sử dụng lao động, tuy nhiên mọi hành vi nghỉ việc đều cần phải tuân theo quy định pháp luật lao động về chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Sử dụng quyết định nghỉ việc trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp cần ra quyết định nghỉ việc trong những trường hợp cụ thể như dưới đây:

 • Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
 • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định pháp luật. Bị kết án tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
 • Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.
 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật
 • Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại do thay đổi
 • Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Người lao động trong quá trình thử việc mà không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc

3. Quy định pháp luật về trợ cấp xã hội khi có quyết định nghỉ việc

Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp trên, người lao động sẽ được hưởng:

 • Trợ cấp thôi việc: người sử dụng lao động có trách nhiệm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương,

Lưu ý: Trợ cấp thôi việc không được chi trả trong trường hợp Người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật

 • Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc: là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
 • Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Trường hợp doanh nghiệp cho người lao động thôi việc trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc khi doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, người lao động sẽ được hưởng:

 • Trợ cấp mất việc làm:

Người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc trong trường hợp này thì cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

 • Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
 • Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

>>> Xem thêm: Chấm dứt hợp đồng thử việc trong thời gian thử việc, người lao động có được bồi thường không?

4. Hướng dẫn soạn thảo quyết định nghỉ việc

Hiện nay, pháp luật chưa quy định mẫu quyết định nghỉ việc cụ thể. Tuy nhiên, đối với văn bản hành chính thường có các phần sau:

 • Mở đầu quyết định:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ: trình bày trên cùng giữa trang giấy

– Tên quyết định là: quyết định Về việc: cho nghỉ việc/thôi việc

– Người có thẩm quyền ra quyết định cho nghỉ việc

Ví dụ: giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn/ công ty cổ phần/….

– Căn cứ để ra quyết định nghỉ việc này

 • Nội dung của bản quyết định:

+ Cho ông/bà? hiện đang giữ chức vụ gì được nghỉ việc từ ngày tháng năm nào?

+ Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trong việc thi hành quyết định này?

+ Ký và ghi rõ họ tên giám đốc/ban lãnh đạo

+ Nơi nhận, gồm ông/bà……………; bộ phận………….

5.Mẫu quyết định nghỉ việc:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua;

Căn cứ hợp đồng lao động đã được ký kết ngày … tháng … năm …

Xét đơn xin nghỉ việc của ông/bà (Nếu có)

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông/bà có tên sau đây:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CCCD: ………………………….  cấp ngày ………………………. Tại: ………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Được cho thôi việc từ ngày …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của ông/bà……………. Sẽ  giải quyết theo quy định của Luật lao động. Ông/bà ………….. có nghĩa vụ bàn giao tài liệu, các công việc còn lại cho trưởng bộ phận trước ngày …tháng … năm.

Điều 3: Ông (Bà)…………………………………. và các Ông (Bà) Giám đốc Nhân sự, Giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                           Giám đốc

Như Điều 3

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu quyết  định nghỉ việc của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline:  0973.098.987
 • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An