banner

Chấm dứt hợp đồng thử việc trong thời gian thử việc, người lao động có được bồi thường không?

Chấm dứt hợp đồng thử việc trong thời gian thử việc, người lao động có được bồi thường không?

Đây là một thắc mắc phổ biến của người lao động trong quá trình thử việc, liệu rằng trong thời gian thử việc, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thì có vi phạm pháp luật không và người lao động có được bồi thường gì không?

Theo khoản 2 Điều 29 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

“ Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.”

Theo quy định trên thì người lao động hay người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thỏa thuận. Như vậy trong trường hợp người lao động không hoàn thành công việc đúng như thỏa thuận hay vi phạm thỏa thuận thì người sử dụng lao động hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc mà không có bất cứ khoản bồi thường nào dành cho người lao động.

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào FBLAW để tìm hiểu các thông tin nêu trên. Trong trường hợp cần trao đổi chi tiết về bài viết nêu trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của FBLAW, Quý khách vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử tuvanfblaw@gmail.comhoặc Hotline 0385953737và/ hoặc 0973.098.987.