banner

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là văn bản được nhắc đến ngay khi doanh nghiệp mong muốn đổi tên công ty. Bài viết dưới đây FBLAW cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty mới nhất năm 2023, Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là gì?

Tên công ty là một trong những yếu tố quan trọng của doanh nghiệp, là dấu hiệu nhận biết, phân biệt trong cộng đồng doanh nghiệp và sẽ gắn với doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp vẫn có thể thay đổi tên của doanh nghiệp mà không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ trước đó trong các hợp đồng, giấy tờ giao dịch đã được ký kết.

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là một phần bổ sung của hợp đồng ban đầu, được sử dụng để ghi nhận việc thay đổi tên của công ty, phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty chỉ được tạo ra sau khi công ty đã hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi tên.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng

2. Giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Tại điều 403 bộ luật dân sự 2015 thì quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng và là một phần không thể tách rời với hợp đồng, Vì vậy phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty có giá trị như hợp đồng chính.

3. Các trường hợp ký bổ sung phụ lục hợp đồng?

Trên thực tế, khi thực hiện hợp đồng các bên có thể xảy ra nhiều phát sinh như: giá cả, thời gian thực hiện, quyền và nghĩa vụ các bên sẽ thay đổi tuỳ vào tình hình thực tế mà các bên không thể dự tính trước được như khi ký kết hợp đồng, Khi đó, nếu các bên muốn thống nhất ý chí để tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có thể thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng. Tùy theo nội dung thể hiện mà phụ lục sẽ có tên gọi khác nhau. Ví dụ: Phụ lục thay đổi tên công ty.

Như vậy, chúng ta có thể thấy, hợp đồng cần phải có phụ lục trong 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng và nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của hợp đồng;

Trường hợp 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng. Loại phụ lục này thường được lập sau khi hợp đồng được lập nhằm thay đổi, sửa đổi các nội dung ban đầu của hợp đồng.

>>> Xem thêm:  Mẫu biên bản họp

4. Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

FBLAW giới thiệu mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHỤ LỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

(Kèm hợp đồng số: …… ký ngày …. /…/20….)

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành

Căn cứ theo HĐKT số …… đã ký kết ngày …. tháng …. năm 20….

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại …………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm: Bên A: Công ty ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( Sau đây gọi là “ Bên A” )

Và Bên B: Công ty …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( Sau đây gọi là “ Bên B“)

Căn cứ theo nhu cầu thực tế của 2 bên;

Hai bên thỏa thuận và thực hiện bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của phụ lục này vào hợp đồng. Bên B cam kết sẽ thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A , cụ thể

Điều 1: Thay đổi tên công ty

STT Thông tin hiện tại Thông tin sau khi thay đổi
1 Tên công ty
2 Địa chỉ trụ sở chính
3 Mã số thuế

Điều 2: Các nội dung khác của hợp đồng số …… ngày … tháng … năm 20…. giữ nguyên, không thay đổi

Điều 3:Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của hợp đồng abc mà hai bên đã ký kết ngày …. tháng …. năm 20…

Phụ lục này được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản

ĐẠI DIỆN BÊN A

( Ký và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký và đóng dấu)

5. Hướng dẫn lập phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty.

Một số lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty như sau:

  • Để một phụ lục hợp đồng đúng chuẩn và đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật thì phụ lục đó phải đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và về mặt hình thức.

Đầu tiên là về mặt hình thức thì theo quy định phụ lục hợp đồng thì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể nào tách rời của hợp đồng đã được ký kết Do đó mà phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty cũng phải được đám ứng được các điều kiện về hình thức của hợp đồng

  • Về nội dung thì nội dung của phụ lục hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng ban đầu. Nội dung của phụ lục thì hoàn toàn không được trái với những nội dung được quy định trong hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật và cũng không được trái với đạo đức xã hội. Các nội dung thông tin phải được kiểm tra kỹ càng, tránh những sai sót.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An