banner

Mẫu phụ lục hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ không tránh khỏi trường hợp muốn bổ sung, thay đổi, sửa chữa Hợp đồng. Khi đó, các bên cần phải lập phụ lục Hợp đồng. Vậy phụ lục hợp đồng là gì, Giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng, Nguyên tắc lập phụ lục hợp đồng, Các loại phụ lục hợp đồng, Mẫu phụ lục hợp đồng?

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ

1. Mẫu phụ lục hợp đồng là gì?

Mẫu phụ lục hợp đồng là văn bản thỏa thuận xác lập việc bổ sung, giải thích chi tiết, thay đổi, chấm dứt các nội dung của hợp đồng chính. Phụ lục hợp đồng được xem như là hợp đồng phụ của hợp đồng.

>>> Xem thêm: Hợp đồng nguyên tắc và các vấn đề liên quan

2. Giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng

Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

Vì vậy, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính

3. Nguyên tắc lập phụ lục hợp đồng

 • Về đối tượng tham gia ký kết:

Phải là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, xác lập theo hợp đồng chính. Chủ thể ký kết phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền, phạm vi

 • Về nội dung của phụ lục hợp đồng:

Với bản chất là hợp đồng phụ nên các nội dung của phụ lục hợp đồng phải được xác lập dựa trên hợp đồng chính.

Theo đó, nội dung của phụ lục hợp đồng phải đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Đồng thời các điều khoản cũng không được trái với các thoả thuận đã được ghi nhận trong hợp đồng chính. Nếu có thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực trừ trường hợp các bên chấp nhận phụ lục có điều khoản trái thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng ban đầu đã được sửa đổi.

 •  Về hình thức phụ lục hợp đồng:

Theo quy định ở trên, vì phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng. Do đó, nếu Hợp đồng chính được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký …. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định như thế.

Đánh số thứ tự tăng dần theo mốc thời gian ký kết hoặc phát sinh hiệu lực nếu hợp đồng có nhiều phụ lục

4. Các loại phụ lục hợp đồng

Từ khái niệm phụ lục hợp đồng nêu trên thì phụ lục hợp đồng có thể chia làm hai loại:

 • Phụ lục hợp đồng bổ sung thông tin hợp đồng: quy định chi tiết một số điều khoản và được lập đồng thời với hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường quy định cụ thể về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, số liệu, giai đoạn, ngày tháng,…theo như hợp đồng chính nhưng chi tiết và cụ thể hơn.
 • Phụ lục hợp đồng bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng: Đây là phụ lục bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của hợp đồng đã được lập trước đó. Phụ lục loại này thường là thay đổi các nội dung của hợp đồng đã lập như: gia hạn, rút ngắn thời hạn hợp đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện,…

Phụ lục này thường được lập sau khi hợp đồng được lập nhằm thay đổi, sửa đổi các nội dung ban đầu của hợp đồng

>>> Xem thêm: Hợp đồng cho vay tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật

5. Mẫu phụ lục hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

………../20…./HĐDV/…………

(V/v: ……………………………………………….)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ………, tại địa chỉ ………………………………., chúng tôi gồm:

 1. BÊN A: CÔNG TY………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. BÊN B: CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/20…/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.

 • Nội dung bổ sung:
 • Lý do bổ sung:
 • Cam kết của các bên:

– Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

– Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.

 • Thời điểm phát sinh hiệu lực:
 • Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu phụ lục hợp đồng của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 

 • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An