banner

Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với công ty không lãi suất

Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với công ty không lãi suất là hợp đồng vay tiền khá phổ biến thoả thuận về việc cá nhân vay tiền của công ty mà không tính lãi suất. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau, Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với công ty không lãi suất là gì?

Hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay đủ tiền vay và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với công ty không lãi suất là hợp đồng vay tiền khá phổ biến thoả thuận về việc cá nhân vay tiền của công ty mà không tính lãi suất.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

2. Hình thức hợp đồng vay tiền giữa cá nhan với công ty không lãi suất

Hình thức của hợp đồng vay tiền có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản. Hình thức miệng thường được áp dụng trong những trường hợp như số tiền cho vay không lớn hoặc giữa các bên có mối quan hệ thân quen. Trường hợp cho vay bằng miệng nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng, bên cho vay phải chứng minh được là mình đã cho vay một số tiền nhất định.

Hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với công ty thường có 2 loại:

– Hợp đồng vay tiền có kỳ hạn thanh toán và không có lãi suất: với loại hợp đồng này, bên vay có thể hoàn trả số tiền đã vay trước thời hạn thanh toán trên hợp đồng. Nhưng phải báo trước và nhận được sự đồng ý của bên cho vay. Đồng thời, bên cho vay có quyền đòi lại toàn bộ số tiền đã cho vay nếu như bên vay đồng ý chấp nhận yêu cầu.

– Hợp đồng vay tiền có kỳ hạn thanh toán và có lãi suất: hợp đồng này cho phép bên vay được quyền trả toàn bộ số tiền đã vay trước kỳ hạn ghi trên hợp đồng kèm theo toàn bộ lãi suất của hạn vay.

3. Các vấn đề cần lưu ý trong hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với công ty không lãi suất

Không tính lãi suất: Trong hợp đồng này, công ty không tính bất kỳ khoản lãi suất nào trên số tiền vay. Điều này có nghĩa là cá nhân chỉ phải trả lại số tiền vay ban đầu mà không cần trả thêm khoản lãi suất nào.

Thời hạn vay: Hợp đồng này sẽ định rõ thời hạn vay, tức là thời gian mà cá nhân được sử dụng số tiền vay trước khi phải trả lại. Thời hạn này có thể được thỏa thuận giữa hai bên và được ghi rõ trong hợp đồng.

Các điều kiện vay: Hợp đồng này cũng sẽ quy định các điều kiện cần thiết để cá nhân có thể vay tiền từ công ty. Các điều kiện này có thể bao gồm việc cung cấp các giấy tờ chứng minh danh tính, chứng minh thu nhập hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác mà công ty đề ra.

Phương thức trả tiền: Hợp đồng này cũng sẽ quy định phương thức trả tiền khi cá nhân phải trả lại số tiền vay. Phương thức này có thể là trả một lần hoặc chia thành các đợt trả góp trong suốt thời gian vay.

Các điều khoản khác: Hợp đồng này cũng có thể bao gồm các điều khoản khác như quyền và trách nhiệm của hai bên, các khoản phạt nếu không tuân thủ hợp đồng, hoặc quyền sở hữu tài sản đảm bảo nếu có.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng

4. Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân và công ty không lãi suất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..…………………………………………………………………..……………………………………….

Tại địa điểm: …………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên A: (bên cho vay)

Ông/Bà: …………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

Số CMND: ……………. cấp ngày ……………., Nơi cấp: ………………………..…………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………….………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Bên B: (bên vay)

Tên Công ty: ………………………………………………………………….………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………..…………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………. cấp ngày ……………., Nơi cấp: ………………………..………………………………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………..………………..………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………….…………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số lượng tiền vay:

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:
–          Bằng số: …………………………………………………………………..…………………………………………………………….
–          Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Điều 2: Thời hạn và phương thức vay:
1.     Thời hạn vay là ………… tháng …………………………………………………………………………………………………………..
–          Kể từ ngày … tháng … năm ….…………………………………………………………………………………………………………
–          Đến ngày … tháng … năm ….…………………………………………………………………………………………………………..
2.     Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):
–          Chuyển khoản qua tài khoản: ……………………………………………….…………………………………………………………
–          Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………..…………………………………………………………
–          Cho vay bằng tiền mặt
Chuyển giao thành ……… đợt
+ Đợt 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
+ Đợt 2: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Điều 3: Lãi suất

1 – Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.
2 – Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.
3 – Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm …………………
4 – Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.
5 – Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.
6 – Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng

1. Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là …………. và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành)…

2. Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.

3. Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng.

Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.

Điều 6: Những cam kết chung

1 – Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.
2 – Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.
3 – Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.
Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…
Hợp đồng này được lập thành … bản. Mỗi bên giữ … bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A  

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về  Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với công ty không lãi suất của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737