banner

Mẫu biên bản thoả thuận

Mẫu biên bản thoả thuận là được xem là một văn bản sử dụng để ghi lại và xác nhận sự đồng ý và cam kết giữa hai hoặc nhiều bên về các điều khoản và điều kiện của một thoả thuận. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản thoả thuận là gì?

Mẫu biên bản thoả thuận là một tài liệu văn bản được sử dụng để ghi lại và xác nhận sự đồng ý và cam kết giữa hai hoặc nhiều bên về các điều khoản hay điều kiện của một thoả thuận. Biên bản này thường được lập sau khi các bên đã thảo luận, thương lượng và đạt được sự đồng ý về các điều khoản cụ thể của thoả thuận.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

2. Biên bản thoả thuận được sử dụng mục đích gì?

Biên bản thoả thuận được lập ra với mục đích là cơ sở, căn cứ cho các bên thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của họ, cũng như là một căn cứ quan trọng để giải quyết tranh chấp.

Biên bản thỏa thuận giữa các bên như một văn bản pháp lý ghi nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đồng thời là căn cứ quan trọng khi xảy ra tranh chấp. Vì vậy, các nội dung của văn bản thỏa thuận giữa các bên phải đảm bảo tính rõ ràng, cụ thể.

3. Biên bản thoả thuận được lập như thế nào?

Biên bản thoả thuận sẽ được xem như là cơ sở để các bên thực hiện nghĩa vụ với nhau. Vì vậy, các nội dung của văn bản thỏa thuận giữa các bên phải đảm bảo tính rõ ràng, cụ thể:

– Thứ nhất, cần có đầy đủ các thông tin về quá trình hợp tác của các bên tham gia thỏa thuận cùng các cam kết cụ thể hướng đến mục đích chung của hai bên. Nội dung của biên bản thỏa thuận cần phải có các điều khoản về đối tượng của thỏa thuận; trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên; quyền lợi của các bên; phương thức thực hiện thỏa thuận….

– Thứ hau,  nội dung cần chi tiết, rõ ràng,  thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong đó, khi lập biên bản thỏa thuận cần chú ý mục tiêu và tính khả thi của thỏa thuận.

– Thứ ba, cấu trúc của một mẫu văn bản thỏa thuận chuẩn cần đảm bảo đầy đủ các phần bao gồm: Thông tin cụ thể về các bên tham gia vào thỏa thuận, đối tượng của thỏa thuận, nội dung thỏa thuận, các điều khoản cam kết của các bên và bắt buộc phải có chữ ký của các bên.

4. Các mẫu biên bản thoả thuận.

Biên bản thoả thuận được xem như là một hợp đồng dân sự nên mẫu biên bản thoả thuận cũng được phân chia thành nhiều lĩnh vực như:

– Biên bản thoả thuận làm việc

– Biên bản thoả thuận hợp tác kinh doanh

– Biên bản thoả thuận không thành

– Biên bản thoả thuận việc trả nở

– Biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh

– Biên bản thỏa thuận thực hiện công việc

– Biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

– Biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản đại hội chi bộ

5. Mẫu biên bản thoả thuận

Hiện nay, mẫu biên bản thoả thuận chưa được quy định một khuôn mẫu nhất định, vì vậy tuỳ vào việc các bên thoả thuận về lĩnh vực gì, thoả thuận về vấn đề để đưa lập biên bản thoả thuận phù hợp.

FBLAW cung cấp mẫu biên bản thoả thuận dưới đây, mời quý bạn đọc có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

 (V/v: …………………)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm 20……, tại………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………..……………………………………………….…………………………………………………………………………….

Email:………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….

BÊN B: ……………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………..……………………………………………….…………………………………………………………………………….

Email:……………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Xác nhận …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

…………………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Điều 2. Cam kết của Bên A

…………………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

…………………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

…………………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Điều 3. Cam kết của Bên B

…………………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

…………………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

…………………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A

BÊN B

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu biên bản thoả thuận của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An